Efekt Flynna a Skala Leitera

W 2013 roku Skalą Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P oraz Międzynarodową Wykonaniową Skalą Leitera zbadano 91 dzieci w wieku 3-5 lat. Skala Leitera ma normy opracowane na podstawie wyników uzyskanych w 1996 roku, a IDS-P ma normy aktualne (z 2013 roku). Porównanie otrzymanych ilorazów inteligencji pokazało, że w IDS-P ilorazy te są niższe (o około 8 punktów u dzieci 3-letnich i około 11 punktów u dzieci 5-letnich) niż w skali Leitera. Największe rozbieżności między wynikami tych dwu skal wystąpiły u dzieci o niskim poziomie inteligencji.

Takie rezultaty pozwalają na stwierdzenie, że efekt Flynna ujawnia się także w odniesieniu do wyników skali Leitera.


Literatura:
Fecenec, D., Jaworowska, A., Matczak, A. (2015). Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P. Podręcznik. Alexander Grob, Giselle Reimann, Janine Gut, Marie-Claire Frischknecht. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Secondary menu

płatności obsługuje payu