Efekt Flynna

Polskie normy do WISC-R zostały opracowane ponad 20 lat temu. Ze względu na zjawisko znane pod nazwą „efektu Flynna” (Flynn, 2012) wyniki (wyrażone w IQ) uzyskiwane przez obecnie badane dzieci są zawyżone w stosunku do tych, jakie dzieci te otrzymywałyby, gdyby normy były aktualne. Rezultaty polskich badań pokazują, że różnica wynosi około 7-9 punktów IQ (Jaworowska, 2010; Jaworowska, Matczak, Fecenec, 2013).

Jak, w takiej sytuacji, psycholog powinien interpretować wyniki w WISC-R badanych dzieci? Nie powinien stosować żadnych algorytmów (wzorów), które automatycznie zamieniałyby uzyskany wynik na wynik „poprawiony”. Natomiast powinien interpretować uzyskany wynik, uwzględniając wiedzę na temat błędu wynikającego z nieaktualnych norm. Innymi słowy, powinien przyjąć, że choć wynik otrzymany dziecka wynosi np. IQ = 80, to biorąc pod uwagę „efekt Flynna” związany z nieaktualnymi normami, jest to najprawdopodobniej wynik w granicach 73-71 IQ.

Literatura:

Jaworowska, A. (2010). Starzenie się norm w testach inteligencji. Efekt Flynna na przykładzie wyników WISC-R. W: K. Wiejak, G. Krasowicz-Kupis (red.), Kliniczne zastosowania skal inteligencji D. Wechslera (s. 17-31). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jaworowska, A., Matczak, A., Fecenec, D. (2013). Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat. Alexander Grob, Christie S. Meyer, Priska Halmann-von Arx. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Secondary menu

płatności obsługuje payu