Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

e-PT: Kwestionariusz Pozytywności w wersji na platformę Epsilon

2022-07-01

Coraz więcej psychologów i innych specjalistów stosujących testy psychologiczne docenia zalety wykorzystania platformy Epsilon do przeprowadzenia badania lub/i obliczenia wyników. Dlatego sukcesywnie wdrażamy kolejne narzędzia z naszej oferty na platformę Epsilon.

Kolejnym e-testem dostępnym na platformie Epsilon jest Kwestionariusz Pozytywności PT.

Kwestionariusz Pozytywności PT (Positivity Test) to metoda samoopisowa służąca do oceny pozytywnego nastawienia. Umożliwia pomiar tego, jak ludzie postrzegają siebie, swoją przyszłość, swoje życie i jaki mają stopień zaufania do innych.

Zakup jednostek badaniowych e-PT umożliwia przeprowadzenie całego badania na platformie komputerowej. Można także badanie wykonać za pomocą tradycyjnych kwestionariuszy i zakupić jedynie jednostki wprowadzenia wyników do systemu komputerowego. W obu przypadkach Platforma Epsilon automatycznie obliczy wyniki surowe i przeliczone, a następnie wygeneruje pełny raport z badania, zawierający dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników.

Więcej informacji i możliwość zakupu

Zachęcamy do korzystania także z innych testów psychologicznych dostępnych na naszej platformie Epsilon.

e-PT: Kwestionariusz Pozytywności w wersji na platformę Epsilon
wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu