DYSLEKSJA 5 - Diagnoza dysleksji u uczniów klasy V szkoły podstawowej.

Autorzy podręcznika:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Joanna Stańczak (2010)
Wiek:
Uczniowie V klasy szkoły podstawowej
Procedura:
Badanie indywidualne; czas wykonywania niektórych testów Baterii jest ściśle ograniczony, inne można stosować bez ograniczenia czasu; czas łączny - około 60 minut.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, pedagodzy, logopedzi (wymagany dyplom ukończenia psychologicznych albo pedagogicznych studiów magisterskich lub podyplomowych)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

 

W skład baterii przeznaczonej do badania uczniów V klasy szkoły podstawowej wchodzą następujące testy:

A. Czytania

B. Pisania

C. Umiejętności fonologicznych

D. Szybkiego Nazywania

Wszystkie wymienione wyżej testy charakteryzują się zadowalającą rzetelnością; trafnie różnicują też dzieci z niezależnie stwierdzoną dysleksją od dzieci z populacji ogólnej. Mają opracowane normy dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, oddzielnie dla semestru zimowego i letniego.

Aneks stanowi uzupełnienie Przewodnika diagnostycznego wydanego w 2009 roku opisującego metodykę postępowania diagnostycznego prowadzącego do rozpoznania lub wykluczenia dysleksji oraz zawierającego informacje o procedurze badania i właściwościach psychometrycznych 10 testów służących do diagnozowania dysleksji u uczniów III klasy szkoły podstawowej. W Aneksie podano informacje o właściwościach psychometrycznych 8 testów służących do diagnozowania dysleksji u uczniów V klasy szkoły podstawowej.

Wyniki badań przedstawionych w Aneksie potwierdzają trafność proponowanej metodyki postępowania diagnostycznego przy rozpoznawaniu dysleksji. Aneks zawiera też rozdział poświęcony charakterystyce inteligencji dzieci z dysleksją, a zwłaszcza pokazaniu jej specyfiki dzięki porównaniu z inteligencją dzieci z populacji ogólnej. W Aneksie znajdują się też przykładowe opisy przypadków dzieci zgłoszonych na badania z powodu trudności w czytaniu i pisaniu.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - Stosowanie baterii testów DYSLEKSJA 3 i DYSLEKSJA 5 po reformie edukacyjnej

 


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
978.15zł
1 103.59zł
-
1 103.59zł
366.35zł
409.01zł
-
409.01zł
18.88zł
23.22zł
23%
23.22zł
38.99zł
47.96zł
23%
47.96zł
21.98zł
27.03zł
23%
27.03zł
21.98zł
27.03zł
23%
27.03zł
21.98zł
27.03zł
23%
27.03zł
21.98zł
27.03zł
23%
27.03zł
38.99zł
47.96zł
23%
47.96zł
30.37zł
37.36zł
23%
37.36zł
18.88zł
23.22zł
23%
23.22zł
21.98zł
27.03zł
23%
27.03zł
116.93zł
143.83zł
23%
143.83zł
52.37zł
64.41zł
23%
64.41zł
321.85zł
337.94zł
5%
337.94zł
231.09zł
242.64zł
5%
242.64zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu