DYSLEKSJA 3 - Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej

Autorzy podręcznika:
Marta Bogdanowicz, Aleksandra Jaworowska, Grażyna Krasowicz-Kupis, Anna Matczak, Olga Pelc-Pękala, Izabela Pietras, Joanna Stańczak, Marcin Szczerbiński
Wiek:
Uczniowie III klasy szkoły podstawowej
Procedura:
Badanie indywidualne; czas wykonywania niektórych testów Baterii jest ściśle ograniczony, inne można stosować bez ograniczenia czasu; czas łączny - około 60 minut.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, pedagodzy, logopedzi (wymagany dyplom ukończenia psychologicznych albo pedagogicznych studiów magisterskich lub podyplomowych)
Kategoria testu:
A
Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

W skład baterii wchodzą testy:

A. Czytania

B. Pisania

C. Umiejętności fonologicznych

D. Szybkiego Nazywania

Wszystkie wymienione wyżej testy charakteryzują się zadowalającą rzetelnością; trafnie różnicują też dzieci mające poważne trudności w nauce czytania i pisania od dzieci nie wykazujących takich trudności. Mają opracowane normy dla uczniów klasy III szkoły podstawowej.

Podręcznik (Przewodnik diagnostyczny)  zawiera informacje o właściwościach psychometrycznych oraz procedurze badania baterią składającą się z 10 testów służących do diagnozowania dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej. Podane są także reguły interpretowania i integrowania wyników badania całą baterią. W Przewodniku opisana jest też metodyka postępowania diagnostycznego prowadzącego do rozpoznania lub wykluczenia dysleksji.

Wyniki badań przedstawionych w Przewodniku potwierdzają trafność proponowanej metodyki postępowania diagnostycznego przy rozpoznawaniu dysleksji. Przewodnik zawiera też przykładowe opisy przypadków dzieci zgłoszonych na badania z powodu trudności w uczeniu się czytania i pisania. Hipotezę diagnostyczną o dysleksji rozwojowej u tych dzieci weryfikowano wykorzystując metodykę opisaną w Przewodniku.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - Stosowanie baterii testów DYSLEKSJA 3 i DYSLEKSJA 5 po reformie edukacyjnej

 


Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
729.32zł
846.68zł
-
846.68zł
19.11zł
23.50zł
23%
23.50zł
16.41zł
20.19zł
23%
20.19zł
33.90zł
41.70zł
23%
41.70zł
26.46zł
32.54zł
23%
32.54zł
19.07zł
23.45zł
23%
23.45zł
16.41zł
20.19zł
23%
20.19zł
33.90zł
41.70zł
23%
41.70zł
19.11zł
23.50zł
23%
23.50zł
19.11zł
23.50zł
23%
23.50zł
101.68zł
125.07zł
23%
125.07zł
46.88zł
57.66zł
23%
57.66zł
16.41zł
20.19zł
23%
20.19zł
16.41zł
20.19zł
23%
20.19zł
19.11zł
23.50zł
23%
23.50zł
45.54zł
56.01zł
23%
56.01zł
279.87zł
293.86zł
5%
293.86zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu