DYSLEKSJA 3 - Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej

Autorzy podręcznika:
Marta Bogdanowicz, Aleksandra Jaworowska, Grażyna Krasowicz-Kupis, Anna Matczak, Olga Pelc-Pękala, Izabela Pietras, Joanna Stańczak, Marcin Szczerbiński
Wiek:
Uczniowie III klasy szkoły podstawowej
Procedura:
Badanie indywidualne; czas wykonywania niektórych testów Baterii jest ściśle ograniczony, inne można stosować bez ograniczenia czasu; czas łączny - około 60 minut.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, pedagodzy, logopedzi (wymagany dyplom ukończenia psychologicznych albo pedagogicznych studiów magisterskich lub podyplomowych)
Kategoria testu:
A

W skład baterii wchodzą testy:

A. Czytania

 

 

B. Pisania

C. Umiejętności fonologicznych

D. Szybkiego Nazywania

Wszystkie wymienione wyżej testy charakteryzują się zadowalającą rzetelnością; trafnie różnicują też dzieci mające poważne trudności w nauce czytania i pisania od dzieci nie wykazujących takich trudności. Mają opracowane normy dla uczniów klasy III szkoły podstawowej.

Podręcznik (Przewodnik diagnostyczny)  zawiera informacje o właściwościach psychometrycznych oraz procedurze badania baterią składającą się z 10 testów służących do diagnozowania dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej. Podane są także reguły interpretowania i integrowania wyników badania całą baterią. W Przewodniku opisana jest też metodyka postępowania diagnostycznego prowadzącego do rozpoznania lub wykluczenia dysleksji.

Wyniki badań przedstawionych w Przewodniku potwierdzają trafność proponowanej metodyki postępowania diagnostycznego przy rozpoznawaniu dysleksji. Przewodnik zawiera też przykładowe opisy przypadków dzieci zgłoszonych na badania z powodu trudności w uczeniu się czytania i pisania. Hipotezę diagnostyczną o dysleksji rozwojowej u tych dzieci weryfikowano wykorzystując metodykę opisaną w Przewodniku.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - Stosowanie baterii testów DYSLEKSJA 3 i DYSLEKSJA 5 po reformie edukacyjnej

 


Cennik testów ważny od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
681.60zł
791.29zł
-
791.29zł
17.85zł
21.96zł
23%
21.96zł
15.34zł
18.87zł
23%
18.87zł
31.68zł
38.97zł
23%
38.97zł
24.72zł
30.41zł
23%
30.41zł
17.82zł
21.92zł
23%
21.92zł
15.34zł
18.87zł
23%
18.87zł
31.68zł
38.97zł
23%
38.97zł
17.85zł
21.96zł
23%
21.96zł
17.85zł
21.96zł
23%
21.96zł
95.03zł
116.89zł
23%
116.89zł
43.81zł
53.89zł
23%
53.89zł
15.34zł
18.87zł
23%
18.87zł
15.34zł
18.87zł
23%
18.87zł
17.85zł
21.96zł
23%
21.96zł
42.56zł
52.35zł
23%
52.35zł
261.56zł
274.64zł
5%
274.64zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu