DTVP-3 Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej – wydanie trzecie

Autorzy:
Donald D. Hammill, Nils A. Pearson, Judith K. Voress
Polska normalizacja i podręcznik:
Radosław Wujcik, Joanna Stańczak
Wiek:
Dzieci w wieku od 4 do 12 lat
Procedura:
Badanie indywidualne trwające od 30 do 45 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy, terapeuci zajęciowi, nauczyciele – po odbyciu szkolenia
Kategoria:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

DTVP-3 to niewerbalny test służący do badania poziomu rozwoju percepcji wzrokowej oraz integracji wzrokowo-motorycznej. Jest to najnowsza wersja Testu Rozwoju Percepcji Wzrokowej Marianne Frostig. Wersja ta jest drugą modyfikacją pierwotnej postaci testu. Konstrukcja narzędzia uległa znacznej modyfikacji w stosunku do dotychczas dostępnej w Polsce wersji, co znacząco poprawiło możliwość oceny poziomu rozwoju percepcji wzrokowej dziecka.

DTVP-3 składa się z pięciu podtestów (Koordynacja oko-ręka, Kopiowanie, Figura-Tło, Domykanie wzrokowe, Stałość formy), które mierzą wzrokowe zdolności percepcyjne i zdolności wzrokowo-ruchowe.

W DTVP-3 oblicza i interpretuje się trzy wskaźniki złożone:

  • Integracja wzrokowo-motoryczna
  • Percepcja wzrokowa
  • Wskaźnik ogólny

Rzetelność: Wysoka spójność wewnętrzna każdego z podtestów, wysoka zgodność ocen dokonywanych przez sędziów kompetentnych, satysfakcjonująca stabilność pomiaru.

Trafność: Potwierdzona za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej. DTVP-3 okazał się być bardzo czuły na zmiany rozwojowe w zakresie mierzonych zdolności. Wyniki DTVP-3 wysoko korelują z innymi miarami percepcji wzrokowej. Test różnicuje dzieci zdrowe od dzieci z diagnozą dysleksji i dzieci z diagnozą ADHD. DTVP-3 dobrze różnicuje uczniów przejawiających trudności w nauce od uczniów o wysokich osiągnięciach szkolnych, szczególnie w młodszych klasach szkoły podstawowej.

Normy: Dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat (próba ogólnopolska).

Zastosowanie: Ocena poziomu rozwoju percepcji wzrokowej i wiążącej się z nią dojrzałości szkolnej, diagnoza zaburzeń motorycznych u dzieci, badania przesiewowe w kierunku dysleksji.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, książeczka testowa, 25 zeszytów testowych, 25 zeszytów zapisu, szablon do oceny wyników w podteście Kopiowanie)
  • Podręcznik
  • Książeczka testowa
  • Zeszyty testowe (25 egz.)
  • Zeszyty zapisu dla badającego (25 egz.)
  • Klucz – szablon do oceny wyników w podteście Kopiowanie.

Pobierz ulotkę


Szkolenie ze stosowania i interpretacji Testu Rozwoju Percepcji Wzrokowej DTVP-3 jest w przygotowywaniu.

 

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
811.15zł
939.85zł
-
939.85zł
321.40zł
337.47zł
5%
337.47zł
332.24zł
408.65zł
23%
408.65zł
28.30zł
34.81zł
23%
34.81zł
86.14zł
105.95zł
23%
105.95zł
43.07zł
52.97zł
23%
52.97zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu