DS14 - Skala do Pomiaru Typu D

Autorzy:
Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński, Johan Denollet
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 5 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru ''Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem" Zygfryda Juczyńskiego i Niny Ogińskiej-Bulik.

Opis: DS14 jest narzędziem do badania osób dorosłych, zdrowych i chorych. Składa się z 14 stwierdzeń, z których siedem mierzy skłonność do przeżywania negatywnych emocji (Negatywna Emocjonalność), zaś pozostałe siedem - tendencję do powstrzymywania się od wyrażania tych emocji i związanych z nimi zachowań (Hamowanie Społeczne).

Rzetelność: Wszystkie twierdzenia, oprócz dwóch należących do czynnika Hamowanie Społeczne, korelują powyżej 0,50 z ogólnym wynikiem czynnika, do którego przynależą. Zgodność wewnętrzna jest satysfakcjonująca (alfa Cronbacha dla skal powyżej 0.80). Rzetelność skali oceniana metodą test-retest po upływie trzech miesięcy, wynosiła 0,76 dla NE oraz 0,73 dla HS.

Trafność: Trafność teoretyczną oceniano na podstawie analizy czynnikowej. Trafność kryterialną DS14 ustalono poprzez korelacje z innymi narzędziami (NEO-FFI, PSS-10, GHQ-28, PANAS, FCZ-KT) mierzącymi zbliżone do typu D wymiary.

Normy: Funkcję norm pełnią średnie i odchylenia standardowe.

Zastosowanie: Służy do pomiaru nasilenia cech tzw. osobowości stresowej (typu D). Kwestionariusz przeznaczony jest głównie do celów badawczych, może też znaleźć zastosowanie w praktyce, w badaniach przesiewowych, profilaktycznych, w ocenie efektywności odziaływań terapeutycznych.


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
18.88zł
23.22zł
23%
23.22zł
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu