DMI - Diagnoza Możliwości Intelektualnych

Autor:
Anna Matczak (1992)
Wiek:
dzieci w wieku szkolnym
Procedura:
w zasadzie badanie indywidualne; czas badania nieograniczony; test stosuje się w trakcie dwóch sesji, każda trwa około 40 minut. Możliwe jest modyfikowanie procedury (np. badanie grupowe, stosowanie tylko części zadań) w celu uzyskania danych pozwalających na pogłębioną analizę jakościową
Szczególnie przydatne dla:
psychologowie (wymagany dyplom studiów psychologicznych); pedagodzy - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2

DMI jest narzędziem służącym do oceny możliwości intelektualnych.

Opis: DMI obejmuje 192 zadania oparte na materiale obrazkowym, geometrycznym, liczbowym i werbalnym. Wymagają one uzupełniania klas lub serii, tworzenia ich na zasadzie analogii oraz mnożenia logicznego. Zadania zestawione są w dwu zeszytach; w jednym z nich materiał ma charakter klas, w drugim relacji. Właściwe odpowiedzi badany każdorazowo wybiera spośród czterech podanych.

Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna.

Trafność: istotne korelacje z Testem Matryc Ravena w wersji Standard, Ogólnym Testem Klasyfikacyjnym i ocenami szkolnymi; potwierdzona trafność teoretyczna.

Normy: tymczasowe normy stenowe dla dzieci w wieku 10 i 14 lat; ponadto, podane są wartości średnie i odchylenia standardowe dla dzieci w wieku 8 i 12 lat oraz dla dorosłych.

Zastosowanie: DMI można stosować zamiast testu inteligencji lub jako jego uzupełnienie. Wyniki dostarczają jakościowych informacji o stopniu rozwoju operacji umysłowych, a także o zróżnicowaniu sprawności intelektualnej w zależności od rodzaju materiału (diagnoza profilowa). DMI może być wykorzystywana w toku oddziaływań korekcyjno-wyrównawczych oraz stymulujących rozwój myślenia.

 

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
Sprzedaż tylko do końca nakładu
341.83zł
397.26zł
-
397.26zł
17.85zł
21.96zł
23%
21.96zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu