DCS-II Niewerbalny Test Uczenia się i Pamięci

Autorzy:
Sigrid Weidlich, Amin Derouiche, Wolfgang Hartje
Polska adaptacja:
Iwona Bac, Joanna Stańczak
Wiek:
Osoby dorosłe w wieku 20–79 lat
Procedura:
Badanie indywidualne trwające około 20 minut
Użytkownicy :
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

DCS-II jest zrewidowaną wersją testu DCS (znanego polskim użytkownikom pod nazwą Diagnoza Uszkodzeń Mózgu – DUM). Służy do oceny zdolności do zapamiętywania i uczenia się informacji niewerbalnych. Test bada jawną, semantyczną pamięć świeżą, zdolność do zapamiętywania i uczenia się niewerbalnych informacji figuralnych oraz  zdolność do swobodnego przypominania informacji, daje także możliwość opisania procesu uczenia się.

W DCS-II oblicza się następujące wskaźniki:

  • Wskaźniki prawidłowych odtworzeń – są miarami zdolności uczenia się materiału niewerbalnego,
  • Wskaźnik efektywności uczenia się  – jest ogólną miarą sprawności zapamiętywania materiału figuralnego,
  • Wskaźnik błędów  – jest miarą dysfunkcji/deficytów pamięci. 

Rzetelność: Bardzo wysoka zgodność wewnętrzna.

Trafność: Za trafnością testu DCS-II przemawiają następujące dane zebrane w toku badań: obniżanie się wyników wraz z wiekiem osób badanych, brak różnic międzypłciowych, ujawniony wpływ poziomu wykształcenia, istotne związki z innymi miarami badającymi pamięć, istotne związki z wynikami testów badających uwagę i funkcje wykonawcze, czyli procesy poznawcze biorące udział w procesie zapamiętywania i odtwarzania materiału, istotne związki z refleksyjnym stylem poznawczym.

Ponadto o trafności DCS-II korzystnie świadczą wyniki pochodzące z badań prowadzonych na grupach klinicznych, a przede wszystkim istotnie słabsze wykonanie testu przez osoby z uszkodzeniami OUN, chore na depresję, chore na schizofrenię i z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi w porównaniu ze zdrowymi badanymi.

Normy: Dla osób dorosłych w wieku od 20 do 79 lat (próba ogólnopolska).

Zastosowanie: DCS-II można stosować zarówno w badaniu osób zdrowych, jak i pacjentów z różnymi schorzeniami w celu oceny zdolności zapamiętywania i uczenia się informacji figuralnych. DCS-II może być używany w diagnostyce kliniczno-neuropsychologicznej i orzecznictwie neuropsychologicznym do oceny sprawności funkcji poznawczych – zdolności organizowania bodźców wzrokowych, zapamiętywania, przypominania i rozpoznawania oraz uczenia się materiału wzrokowo-przestrzennego. Służy też do oceny dynamiki procesów pamięci wzrokowej, jak również może być przydatny przy określaniu zmiennych klinicznych mogących wpływać na funkcjonowanie poznawcze. Test może pomóc w diagnozie zaburzeń poznawczych (trudności z koncentracją, uczeniem się i zapamiętywaniem) w efekcie działania leków lub będących wynikiem zmian towarzyszących postępowi choroby.

Cennik testów ważny od dnia 4.07.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
413.88zł
477.23zł
-
477.23zł
176.83zł
185.67zł
5%
185.67zł
19.11zł
23.50zł
23%
23.50zł
133.67zł
164.41zł
23%
164.41zł
28.09zł
34.55zł
23%
34.55zł
56.18zł
69.10zł
23%
69.10zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu