DCS-II Niewerbalny Test Uczenia się i Pamięci

Autorzy:
Sigrid Weidlich, Amin Derouiche, Wolfgang Hartje
Polska adaptacja:
Iwona Bac, Joanna Stańczak
Wiek:
Osoby dorosłe w wieku 20–79 lat
Procedura:
Badanie indywidualne trwające około 20 minut
Użytkownicy :
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

DCS-II jest zrewidowaną wersją testu DCS (znanego polskim użytkownikom pod nazwą Diagnoza Uszkodzeń Mózgu – DUM). Służy do oceny zdolności do zapamiętywania i uczenia się informacji niewerbalnych. Test bada jawną, semantyczną pamięć świeżą, zdolność do zapamiętywania i uczenia się niewerbalnych informacji figuralnych oraz  zdolność do swobodnego przypominania informacji, daje także możliwość opisania procesu uczenia się.

W DCS-II oblicza się następujące wskaźniki:

  • Wskaźniki prawidłowych odtworzeń – są miarami zdolności uczenia się materiału niewerbalnego,
  • Wskaźnik efektywności uczenia się  – jest ogólną miarą sprawności zapamiętywania materiału figuralnego,
  • Wskaźnik błędów  – jest miarą dysfunkcji/deficytów pamięci. 

Rzetelność: Bardzo wysoka zgodność wewnętrzna.

Trafność: Za trafnością testu DCS-II przemawiają następujące dane zebrane w toku badań: obniżanie się wyników wraz z wiekiem osób badanych, brak różnic międzypłciowych, ujawniony wpływ poziomu wykształcenia, istotne związki z innymi miarami badającymi pamięć, istotne związki z wynikami testów badających uwagę i funkcje wykonawcze, czyli procesy poznawcze biorące udział w procesie zapamiętywania i odtwarzania materiału, istotne związki z refleksyjnym stylem poznawczym.

Ponadto o trafności DCS-II korzystnie świadczą wyniki pochodzące z badań prowadzonych na grupach klinicznych, a przede wszystkim istotnie słabsze wykonanie testu przez osoby z uszkodzeniami OUN, chore na depresję, chore na schizofrenię i z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi w porównaniu ze zdrowymi badanymi.

Normy: Dla osób dorosłych w wieku od 20 do 79 lat (próba ogólnopolska).

Zastosowanie: DCS-II można stosować zarówno w badaniu osób zdrowych, jak i pacjentów z różnymi schorzeniami w celu oceny zdolności zapamiętywania i uczenia się informacji figuralnych. DCS-II może być używany w diagnostyce kliniczno-neuropsychologicznej i orzecznictwie neuropsychologicznym do oceny sprawności funkcji poznawczych – zdolności organizowania bodźców wzrokowych, zapamiętywania, przypominania i rozpoznawania oraz uczenia się materiału wzrokowo-przestrzennego. Służy też do oceny dynamiki procesów pamięci wzrokowej, jak również może być przydatny przy określaniu zmiennych klinicznych mogących wpływać na funkcjonowanie poznawcze. Test może pomóc w diagnozie zaburzeń poznawczych (trudności z koncentracją, uczeniem się i zapamiętywaniem) powstałych w efekcie działania leków lub będących wynikiem zmian towarzyszących postępowi choroby.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 arkuszy, zestaw figur, zestaw patyczków, przesłona)
  • Podręcznik
  • Arkusze (25 egz.)
  • Zestaw kart z figurami (9 szt.)
  • Zestaw patyczków (5 szt.)
  • Przesłona

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
413.88zł
477.23zł
-
477.23zł
176.83zł
185.67zł
5%
185.67zł
19.11zł
23.50zł
23%
23.50zł
133.67zł
164.41zł
23%
164.41zł
28.09zł
34.55zł
23%
34.55zł
56.18zł
69.10zł
23%
69.10zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu