CVLT - Kalifornijski Test Uczenia się Językowego

Autor testu:
Dean C, Delis, Joel H. Kramer, Edith Kaplan, Beth A. Ober
Polska adaptacja i standaryzacja:
Emilia Łojek, Joanna Stańczak (2010)
Wiek:
Młodzież, dorośli.
Procedura:
Badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Test służy do pomiaru zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego.

Opis: CVLT składa się z trzech list słów: Listy A, Listy B i listy słów do rozpoznania. Listy A i B zawierają po 16 słów powiązanych kategorialnie i odnoszących się do rzeczy, które można kupić w supermarkecie. Lista słów do rozpoznania zawiera 44 bodźce obejmujące całą Listę A, niektóre słowa z Listy B, oraz inne słowa dystrakcyjne spełniające określone warunki (np. zbliżone fonetycznie do słów z  Listy A). Badany uczy się Listy A poprzez pięciokrotne jej powtarzanie bezpośrednio po prezentacji, następnie odtwarza je po krótkim odroczeniu (prezentacja Listy B), po długim odroczeniu (20 min. w trakcie których badany wykonuje testy niewerbalne) oraz rozpoznaje na liście 44 słów. Ocenie ilościowej poddaje się 21 wskaźników wykonania CVLT. Orientacyjny czas obliczenia wyników – ok. 60 minut.

Rzetelność: w polskiej standaryzacji sprawdzona zgodność wewnętrzna wskaźnika podstawowego oraz stabilność bezwzględna.

Trafność: sprawdzone korelacje z miarami funkcji poznawczych oraz potwierdzona trafność diagnostyczna metodą porównań międzygrupowych (dotyczyły one osób z różnymi lokalizacjami i różną etiologią uszkodzenia mózgu).

Normy: dla osób w wieku od 16 do 79 roku życia (próba ogólnopolska).

Zastosowanie: diagnoza neuropsychologiczna.

Materiały:
Komplet (podręcznik z polską normalizacją, 25 arkuszy testowych)
● Podręcznik z polską normalizacją
● Arkusze testowe (25 egz.)

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Testy w diagnozie neuropsychologicznej – przegląd metod

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
312.33zł
342.85zł
-
342.85zł
82.80zł
101.84zł
23%
101.84zł
229.53zł
241.01zł
5%
241.01zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu