CSQ - Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem

Autorzy:
Anne. C. Rosenstiel, Frances. J. Keefe
Adaptacja:
Zygfryd Juczyński
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 15 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

 

Narzędzie jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Opis: CSQ jest przeznaczony do badania osób chorych, uskarżających się na ból. Kwestionariusz składa się z 42 stwierdzeń, opisujących różnego rodzaju sposoby radzenia sobie z bólem oraz dwóch pytań dotyczących oceny własnych umiejętności poradzenia sobie i obniżenia bólu. Wyniki ujmowane są na 7 skalach odnoszących się do różnych strategii radzenia sobie z bólem.

Rzetelność: Zgodność wewnętrzną CSQ oszacowano na podstawie badania pacjentów z przewlekłym bólem. Alfa Cronbacha dla całego kwestionariusza wynosi 0,80; dla pięciu skal współczynniki przekraczają 0,80, dla dwóch – są niższe (0,6).

Trafność: Porównanie wyników badania 110 pacjentów kwestionariuszem CSQ i Kwestionariuszem Przekonań na temat Kontroli Bólu – BPCQ potwierdza jego trafność teoretyczną.

Normy: Skala nie posiada norm. Uzyskany wynik porównuje się ze średnim wynikiem jednej z   trzech badanych grup klinicznych: pacjentów z bólem kręgosłupa, kobiet z rozpoznaniem migreny, pacjentów z nerwobólem.

Zastosowanie: CSQ służy do oceny stosowanych strategii radzenia sobie z bólem i ich skuteczności w opanowywaniu i obniżaniu bólu. Kwestionariusz może mieć zastosowanie w diagnozie i terapii pacjentów z bólem, leczonych ambulatoryjnie lub stacjonarnie.

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
178.91zł
187.86zł
5%
187.86zł
14.40zł
17.71zł
23%
17.71zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu