COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

Autorzy:
Charles S. Carver, Michael F. Scheier, Jagdish K. Weintraub
Adaptacja:
Zygfryd Juczyński, Nina Ogińska-Bulik
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 15 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru ''Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem" Zygfryda Juczyńskiego i Niny Ogińskiej-Bulik.

Opis: Jest to narzędzie oparte na samopisie, składające się z 60 stwierdzeń, na które badany odpowiada na 4-stopniowej skali. Pozwala na ocenę 15 strategii reagowania w sytuacjach stresowych. Strategie te to: Aktywne Radzenie Sobie, Planowanie, Poszukiwanie Wsparcia Instrumentalnego, Poszukiwanie Wsparcia Emocjonalnego, Unikanie Konkurencyjnych Działań, Zwrot ku Religii, Pozytywne Przewartościowanie i Rozwój, Powstrzymywanie się Od Działania, Akceptacja, Koncentracja na Emocjach i ich Wyładowanie, Zaprzeczanie, Odwracanie Uwagi, Zaprzestanie Działań, Zażywanie Alkoholu lub Innych Środków Psychoaktywnych, Poczucie Humoru. Skróconą wersją COPE jest Mini-COPE.

Rzetelność: Współczynniki alfa Cronbacha dla poszczególnych skal wynoszą od 0,48 do 0,94. Korelacja wszystkich pytań z ogólnym wynikiem skali jest zadowalająca. Wskaźniki stałości mierzone w odstępie sześciu tygodni na grupie 30 studentów wahały się w granicach0,45 do 0,82.

Trafność: Korelacje między skalami COPE należy zaliczyć do słabych lub umiarkowanych. Trafność diagnostyczną polskiej adaptacji potwierdzono korelując wyniki COPE z wynikami innych narzędzi do pomiaru strategii radzenia sobie lub zbliżonych konstruktów.

Normy: Funkcję norm dla osób dorosłych w wieku 20 – 65 lat pełnią średnie i odchylenia standardowe.

Zastosowanie: Kwestionariusz służy do oceny sposobów radzenia sobie ze stresem. Przeznaczony jest głównie do celów badawczych; może też znaleźć zastosowanie w praktyce, w badaniach przesiewowych, profilaktycznych, w ocenie efektywności odziaływań terapeutycznych.

Arkusze dostępne bezpłatnie wyłącznie do pobrania w formie pliku .pdf. Pobierz bezpłatnie: arkusz testowy COPE


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
203.35zł
213.52zł
5%
213.52zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu