CONNERS 3 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD

Autor:
C. Keith Conners
Polska adaptacja i podręcznik:
Radosław Wujcik, Emilia Wrocławska-Warchala
Wiek:
Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; nauczyciele po udzieleniu instrukcji przez psychologa mogą wypełniać kwestionariusze bez nadzoru psychologa; wersja pełna – 20–25 minut, wersja skrócona – 10 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); lekarze pediatrzy i psychiatrzy, pedagodzy, pielęgniarki pediatryczne i psychiatryczne – po odbyciu szkolenia.
Kategoria testu:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Conners 3 ® służy do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów dziecka.

W skład baterii wchodzą: dwie wersje dla nauczyciela (pełna i skrócona), dwie wersje dla rodzica (pełna i skrócona) oraz dwie wersje do samoopisu (pełna i skrócona, te ostatnie przeznaczone dla grupy wiekowej 8-18 lat). Równoległe stosowanie wersji dla rodzica i dla nauczyciela pozwala na porównanie sposobu funkcjonowania dziecka w domu i w szkole. Zbieranie ocen od więcej niż jednego nauczyciela pozwala z kolei na porównanie funkcjonowanie dziecka na lekcjach różnych przedmiotów i szerszą ocenę stopnia przystosowania do środowiska szkolnego. Czas wypełniania pełnej wersji wynosi 20-25 minut, wersji skróconej 10 minut.

Kwestionariusze zawierają skale treściowe (Nieuwaga, Nadaktywność/Impulsywność, Problemy z nauką, Funkcje wykonawcze, Nieposłuszeństwo/Agresja, Relacje z rówieśnikami, Relacje z rodziną), skale kontrolne (Wrażenie pozytywne, Wrażenie negatywne, Wskaźnik niespójności), skale objawowe DSM (ADHD – deficyt uwagi, ADHD – nadaktywność/impulsywność, Zaburzenia zachowania, Zaburzenia opozycyjno-buntownicze), a także dodatkowe pytania (pytania przesiewowe, pytania dotyczące nieprzystosowania, dodatkowe pytania otwarte).

Specyficzny sposób przeliczania wyników pozwala na określenie prawdopodobieństwa (w procentach) występowania ADHD.

Rzetelność: bardzo wysoka lub wysoka zgodność wewnętrzna, dobra stabilność w przypadku większości skal, dość wysoka zgodność ocen pomiędzy dwoma rodzicami oceniającymi jedno dziecko i nieco niższa między dwoma nauczycielami oceniającymi jedno dziecko.

Trafność: Potwierdzona trafność dyskryminacyjna - test różnicuje dzieci i młodzież z diagnozą ADHD od dzieci i młodzieży z innymi diagnozami klinicznymi (badania oryginalne); w badaniach polskich porównywano dzieci i młodzież z diagnozą ADHD z grupą z populacji oraz z grupą z objawami depresyjnymi i z grupą z diagnoza ASD. Ponadto potwierdzona trafność zbieżna i różnicowa poprzez związki z wynikami w kwestionariuszach mierzących ADHD (badania oryginalne) oraz z odpowiednimi skalami kwestionariuszy ASRS i CDI 2 (badania polskie).

Normy: Oddzielne dla płci oraz łączone; z podziałem na grupy wiekowe; dla każdej wersji (S, R, N) opracowane na grupie kwotowej, łącznie na podstawie ponad 3000 kwestionariuszy.

Zastosowanie: Kwestionariusze Conners 3 to znakomite narzędzia pomocnicze służące do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów dziecka. Conners 3 może służyć do badań przesiewowych, a także badań służących dopasowaniu programu terapii do potrzeb dziecka, śledzenia postępów terapii i modyfikowania jej w razie potrzeby. Mogą również być wykorzystywane do badań naukowych nad ADHD, CD i ODD, np. w projektach dotyczących ewaluacji nowych form terapii.

Materiały:

 • Komplet (Podręcznik, komplet arkuszy (po 10 egz.)
 • Podręcznik
 • Arkusze - wersja do samoopisu - pełna (10 egz.)
 • Arkusze - wersja do samoopisu - skrócona (10 egz.)
 • Arkusze - wersja dla nauczyciela - pełna (10 egz.)
 • Arkusze - wersja dla nauczyciela - skrócona (10 egz.)
 • Arkusze - wersja dla rodzica - pełna (10 egz.)
 • Arkusze - wersja dla rodzica - skrócona (10 egz.)

   

   


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3

W przypadku użytkowników niebędących psychologami do zakupu CONNERS 3 niezbędne jest zaliczenie szkolenia z podstaw psychometrii (zakończonego  egzaminem) oraz szkolenia Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3 (zakończonego pracą zaliczeniową).
Udział psychologa w szkoleniu nie jest konieczny do zakupu testu. Ma na celu zapoznanie się z nowym narzędziem lub rozwinięcie umiejętności związanych ze stosowaniem i interpretacją testu.


Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
778.15zł
867.54zł
-
867.54zł
497.71zł
522.60zł
5%
522.60zł
57.53zł
70.76zł
23%
70.76zł
57.53zł
70.76zł
23%
70.76zł
57.53zł
70.76zł
23%
70.76zł
35.95zł
44.22zł
23%
44.22zł
35.95zł
44.22zł
23%
44.22zł
35.95zł
44.22zł
23%
44.22zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu