CONNERS 3 - Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3

Tytuł szkolenia

CONNERS 3 - Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3

Termin

06.06.2018

Godziny

10.00 - 17.00

Prowadzenie

Emilia Wrocławska-Warchala, Radosław Wujcik

Cena

Psycholog - 300 zł, Niepsycholog - 300 + 250 zł (ceny netto)

Program szkolenia

Autor: C.Keith Conners
Polska adaptacja i podręcznik: Radosław Wujcik, Emilia Wrocławska-Warchala
Wiek: Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat
Kategoria testu: B2

CONNERS 3 to znakomite narzędzia pomocnicze służące do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów dziecka.

CONNERS 3 może służyć do badań przesiewowych, a także badań służących dopasowaniu programu terapii do potrzeb dziecka, śledzenia postępów terapii i modyfikowania jej w razie potrzeby. Mogą również być wykorzystywane do badań naukowych nad ADHD, CD i ODD, np. w projektach dotyczących ewaluacji nowych form terapii.

Na szkoleniu będzie możliwość zapoznania się z procedurą badania kwestionariuszami, ich właściwościami psychometrycznymi, zakresem zastosowań i możliwościami interpretacyjnymi. Znaczną część zajęć stanowić będą ćwiczenia z obliczania wyników oraz interpretacji wybranych konfiguracji.

Szczegółowy program szkolenia będzie obejmować następujące zagadnienia:


1. Podstawy teoretyczne Testu

 • Specyfika zaburzenia ADHD
 • Kryteria Diagnostyczne DSM

2. Zastosowanie Zestawu Conners 3

3. Konstrukcja narzędzia

 • Historia
 • Struktura testu
 • Charakterystyka skal
 • Specyfika procesu badania

4. Własności psychometryczne Conners 3

 • Trafność
 • Rzetelność
 • Normy

5. Procedura badania

6. Obliczanie i interpretacja wyników

 • Obliczenie wyników surowych i przeliczonych
 • Korzystanie z norm i interpretacja psychometryczna wyniku
 • Wykorzystanie wskaźników odnoszących się do kryteriów DSM (diagnoza różnicowa)
 • Określanie prawdopodobieństwa występowania ADHD
 • Diagnoza zaburzen towarzyszących i trudności w przystosowaniu
 • Interpretacja psychologiczna uzyskanego wyniku

7. Ćwiczenia praktyczne

 • Interpretacja różnych profili wyników
 • Analiza studium przypadku

8. Omówienie pracy zaliczeniowej (dla uczestników ie będących psychologami)


CENA ZA SZKOLENIE (300,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE:

 • jednodniowe szkolenie
 • materiały dydaktyczne
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA ZA PRACĘ ZALICZENIOWĄ (250,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE (opłata obowiązkowa dla niepsychologów):

 • sprawdzenie pracy zailczeniowej
 • jedną poprawkę pracy zaliczeniowej
 • przy zaliczeniu pracy - certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie stosowania testu ASRS i uprawniający do jego nabywania

 

O PROWADZĄCYCH


  
Radosław Wujcik
Absolwent wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadził działalność dydaktyczną na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmował się działalnością naukową jako pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe skupiają się wokół psychologii poznawczej, neuropsychologii, metodologii badań i statystyki. Jest zwolennikiem wykorzystania zaawansowanych modeli statystycznych w praktyce psychometrycznej. Współautor polskich adaptacji ASRS, CDI2, Conners 3.
r.wujcik@practest.com.pl
  dr Emilia Wrocławska-Warchala
Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest orędowniczką łączenia w badaniach naukowych i praktyce diagnostycznej metod jakościowych i ilościowych. Zajmuje się tworzeniem i adaptacją testów z zakresu psychologii osobowości, klinicznej i różnic indywidualnych. Jej obszar zainteresowań obejmuje także pomiar zdolności werbalnych i kompetencji komunikacyjnych. Współautorka polskich adaptacji ASRS, CDI2, Conners 3.
e.wroclawska@practest.com.pl
Formularz zgłoszeniowy po psychometrii

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Ukończyłem szkolenie z psychometrii

Proszę o przesłanie scanu dokumentu na adres email: e.sapryk@practest.com.pl

Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu