CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

Autorzy testu:
N. S. Endler, J. D. A. Parker
Polska adaptacja:
Piotr Szczepaniak, Jan Strelau, Kazimierz Wrześniewski
Podręcznik:
Jan Strelau, Aleksandra Jaworowska (2020 r.)
Wiek:
młodzież, dorośli
Procedura:
badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10–15 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych);
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem.

Opis: CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Badany określa na 5-stopniowej skali częstotliwość, z jaką podejmuje dane działanie w sytuacjach trudnych, stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: SSZ styl skoncentrowany na zadaniu; SSE styl skoncentrowany na emocjach; SSU styl skoncentrowany na unikaniu. Ten ostatni styl może przyjmować dwie formy: ACZ angażowanie się w czynności zastępcze i PKT poszukiwanie kontaktów towarzyskich.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna poszczególnych skal (współczynniki w granicach 0,780,90), i zadowalająca stabilność (współczynniki korelacji między dwukrotnym badaniem w odstępie 23 tygodni w granicach 0,730,80)

Trafność: wykazana trafność czynnikowa. Trafność teoretyczną sprawdzano poszukując zależności między stylami radzenia sobie ze stresem a cechami osobowości, cechami temperamentu, lękiem, inteligencją, kompetencjami społecznymi i inteligencją emocjonalną. Analiza trafności kryterialnej obejmowała między innymi porównanie wyników w CISS różnych grup zawodowych i klinicznych. Nowe dane walidacyjne pokazują między innymi związki między wynikami CISS a różnymi aspektami funkcjonowania zawodowego.

Normy: stenowe dla osób z trzech grup wieku: 16–24 lat, 25–54 lat (nowe, aktualne normy), 55–79 lat (nowe, aktualne normy) oraz dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

Zastosowanie: do celów badawczych i praktycznych, na przykład jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w pewnych zawodach (policjanci, strażacy, wojskowi, kierowcy), czy w badaniach osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni.

Elementy do wersji papier-ołówek:
Komplet (podręcznik, klucz, 25 kwestionariuszy)
● Podręcznik
● Arkusze testowe (25 egz.)
● Klucz

CISS - nowy podręcznik w sprzedaży

Czwarte wydanie (2020 r.) podręcznika zawiera nowe, aktualne normy dla dwóch grup wiekowych: 25–54 i 55–79 lat. Pokazują one, że osoby obecnie badane uzyskują istotnie wyższe wyniki w skali SSZ i istotnie niższe w skali SSE niż osoby badane w 2003 roku (wcześniejsze normy).

Podręcznik zawiera także cenne informacje na temat związków stylów radzenia sobie ze stresem:

  • z pojedynczymi cechami lub wiązkami cech osobowości, takimi jak pozytywność (bliska pojęciu optymizmu), poczucie własnej skuteczności, tendencja do prokrastynacji,
  • z depresją mierzoną BDI-II,
  • z zadowoleniem z życia i małżeństwa,
  • z różnymi aspektami funkcjonowania zawodowego: cechami osobowości ważnymi dla efektywnego funkcjonowania zawodowego, stylami kierowania, wypaleniem zawodowym, satysfakcją z pracy i zaangażowaniem w pracę.

Cena podręcznika w stosunku do poprzedniego wydania nie uległa zmianie.

Najnowsze normy do testu CISS są dostępne także na platformie Epsilon.  

 

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Warsztat specjalisty HR: testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników

Szkolenie jest dostępne wyłącznie dla psychologów po ukończonych studiach magisterskich z psychologii.


Oprócz wersji papier-ołówek test CISS dostępny jest także jako e-badanie na platformie Epsilon oraz jako opcja wprowadzania i obliczania wyników z wersji papier-ołówek na platformie Epsilon.

Opis: Usługa przeprowadzenia badania na platformie do badań komputerowych Epsilon. System umożliwia przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania.

Dostęp do Platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby licencji na badania lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Aby sfinalizować zakup i rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje odpowiedni kod licencji w formie wydruku lub wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest pobranie ze strony www.epsilon.practest.com.pl i zainstalowanie oprogramowania Epsilon. Po uruchomieniu aplikacji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wprowadzenie danych użytkownika i kodu otrzymanego przy zakupie) można już korzystać z platformy. Więcej

Sposób badania: Procedura badania wersją komputerową jest analogiczna do procedury badania wersją "papier-ołówek".

Rzetelność, Trafność: Własności psychometryczne wersji komputerowej nie były sprawdzane.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji "papier-ołówek" (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne:

Wymagania minimalne: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 10.

Wymagania zalecane: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s, Przeglądarki: Internet explorer 11.

Elementy do e-badania:

Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Jednostki badawcze (bez raportu) są udostępniane (w specjalnej cenie) wyłącznie uczelniom i ich pracownikom prowadzącym badania naukowe.  Więcej informacji

Zobacz inne e-testy dostępne na platformie Epsilon.


Opis: Usługa wprowadzania odpowiedzi z wersji papierowej testu na platformę Epsilon, obliczenia wyników surowych i przeliczonych, oraz wygenerowania pełnego raportu z badania (zawierającego dane liczbowe oraz interpretacje słowne uzyskanych wyników).

Rzetelność, Trafność: Jak w wersji papier-ołówek.

Normy: Platforma Epsilon umożliwia korzystanie z norm opracowanych dla testu w wersji papier-ołówek (zawartych w podręczniku).

Wymagania techniczne: Jak w e-badaniu.

Elementy do wprowadzania wyników:

  • e-CISS wprowadzenie wyników

Arkusze w wersji papierowej należy oddzielnie zakupić.
Rekomendujemy również zakup podręcznika do testu w wersji papierowej.

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
210.40zł
226.95zł
-
226.95zł
176.83zł
185.67zł
5%
185.67zł
19.11zł
23.50zł
23%
23.50zł
14.46zł
17.78zł
23%
17.78zł
18.90zł
23.25zł
23%
23.25zł
5.04zł
6.20zł
23%
6.20zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu