CFT 1-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 1 zrewidowana przez Rudolfa H. Weiβa i Jürgena Osterlanda

Autorzy:
R. H. Weiß i J. Osterland
Podręcznik:
Marta Koć-Januchta
Wiek:
Dzieci w wieku 4-9 lat
Procedura:
Z dziećmi młodszymi (4-6 lat) badanie przeprowadza się indywidualnie, dzieci starsze mogą być badane grupowo ( i tak badano je w trakcie normalizacji). Poszczególne podtesty mają limity czasowe (od 90 do 240 sekund), przeciętny czas badania indywidualnego wynosi ok. 35 minut, badania grupowego – ok. 45-50 minut.
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych);
Kategoria testu:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Opis: CFT 1-R jest zrewidowaną wersją CFT 1, będącego po części adaptacją kulturowo neutralnego testu R. B. Cattella. Jest przeznaczony do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Składa się z sześciu podtestów, zgrupowanych w dwie części. Pierwsza z nich (podtesty Podstawianie, Labirynty i Podobieństwa) zawiera zadania mierzące zdolności percepcyjne, uwagę i koordynację wzrokowo-ruchową, część druga (podtesty Serie, Klasyfikacja i Matryce) – zadania mierzące zdolności rozumowania: wykrywania reguł określających relacje między elementami i uzupełniania struktur.  Zadania mają charakter niewerbalny i nie wymagają posługiwania się wcześniej zdobytą wiedzą, w związku z czym wyniki testu można traktować jako w znacznym stopniu niezależne od kulturowo uwarunkowanych doświadczeń. W efekcie badania uzyskuje się osobne wyniki obu części testu oraz wynik łączny, wyrażony na skali tenowej lub pod postacią ilorazu inteligencji (w podręczniku podano też tabelę umożliwiającą zamianę ilorazów inteligencji na centyle).

Rzetelność: Wskaźniki zgodności wewnętrznej wysokie dla wyniku łącznego i zadowalające dla wyników każdej z dwu części. Stabilność wyników po czterech tygodniach (badana u dzieci sześcio- i dziewięcioletnich) – umiarkowana lub wysoka.

Trafność: O trafności testu świadczy wzrastanie wyników surowych z wiekiem badanych oraz wysokie korelacje z innymi testami inteligencji (Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej, Skale Inteligencji i Rozwoju IDS), a także – odpowiednio niższe – z testem słownikowym. Stwierdzono również związek wyników CFT 1-R z dokonywaną przez nauczycieli oceną postępów szkolnych dzieci (w klasach 1-3).

Normy: Normy dla dziesięciu grup wieku, opracowane na podstawie wyników badania próby obejmującej łącznie 1402 dzieci.

Zastosowanie: CFT 1-R może być narzędziem użytecznym w praktyce psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach. Pozwala na ocenę potencjału intelektualnego, umożliwiając wykrywanie zarówno dzieci o niższym poziomie umysłowym, jak i ponadprzeciętnie inteligentnych. Wyniki CFT 1-R dają podstawę do prognozowania osiągnięć szkolnych, wobec czego test może być przydatny zarówno przy ocenie gotowości do szkoły, jak i przy diagnozie mającej na celu ustalenie przyczyn, dla których dziecko nie radzi sobie w nauce. Dzięki temu, że zadania mają niewerbalny charakter i nie wykorzystują liczb, test dobrze nadaje się także do badania dzieci z dysleksją lub dyskalkulią.  Porównanie wyników CFT 1-R z wynikami testów mierzących zdolności wchodzące w skład inteligencji skrystalizowanej, na przykład testu słownikowego, może (w przypadku stwierdzenia wyraźnej rozbieżności między nimi) pomóc w wykrywaniu zaniedbań środowiskowych lub deficytów motywacyjnych.

Materiały:
Komplet (podręcznik, 10 zeszytów testowych)
● Podręcznik
● Zeszyt testowy

Zobacz ulotkę

Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
255.17zł
282.03zł
-
282.03zł
176.83zł
185.67zł
5%
185.67zł
78.34zł
96.36zł
23%
96.36zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu