Nauczanie, dydaktyka

 

Podstawy wiedzy o nauczaniu

Autorzy książki wprowadzają w zagadnienia procesu uczenia się. Prezentują wiedzę, która kształtuje współczesną praktykę edukacyjną, zarówno w kontekście psychologicznym, jak i społecznym. Książka będzie ciekawą lekturą dla każdej osoby zajmującej się nauczaniem, gdyż zawiera scenariusze przykładowych lekcji, przeprowadzonych zgodnie z zaleceniami poszczególnych szkół teoretycznych.

15.75zł

Program nauczania języka polskiego oraz plany pracy w klasie I, II, III gimnazjum dla uczniów z niep

Odkrywamy słowa

Program nauczania języka polskiego „Odkrywamy słowa” został opracowany z myślą o uczniach niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim uczęszczających do szkół i ośrodków specjalnych, integracyjnych, a także do szkół masowych. Publikacja jest zgodna z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i uwzględnia specyfikę ...

24.00zł
$nbsp;

 

Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji

Autorzy zawartych w niniejszym zbiorze artykułów - spoglądając z różnej perspektywy na problematykę relacji interpersonalnych w edukacji - wychodzą naprzeciw tym potrzebom, nie wyczerpując szerokiego spektrum aksjologicznych aspektów relacji interpersonalnych w tej sferze. Praca zawiera czternaście artykułów ujętych w trzy części tematyczne:

1) Relacje interpersonalne istotnym problemem ...

18.50zł
$nbsp;

 

Droga do dorosłości. Program wychowawczy świetlicy szkolnej dla uczniów gimnazjum.

Program wychowawczy świetlicy szkolnej dla uczniów gimnazjum

5.30zł

 

Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich.

Autorka przeprowadziła badania eksperymentalne nad problemem możliwości realizacji nauki czytania dzieci przedszkolnych z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych. Komputer wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym jest narzędziem doskonałym, aczkolwiek mało jeszcze docenianym w środowiskach nauczycieli-wychowawców przedszkoli.Z roku na rok na polskim rynku pojawia się coraz więcej ...

19.40zł
$nbsp;

 

Wprowadzenie do nauczania

"Wprowadzenie do nauczania" to od dłuższego czasu najważniejszy, standardowy już podręcznik dla studentów i nauczycieli przygotowanycvh do pracy w szkole.Polskie wydanie oparto na nowym, uzupełnionym i uaktualnionym wydaniu angielskim. Uwzględniono w nim najnowsze tendencje i zmiany w programie nauczania.Książka zawiera także niezbędne narzędzia i instrukcje użyteczne dla studentów w trakcie ...

16.00zł
$nbsp;

 

ABC sześciolatka. Rozkład materiału

Propozycja dla nauczyciela,wspomagająca organizację nauczania

9.45zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu