Nauczanie, dydaktyka

 

Jak komunikować uczniom wyniki egzaminów

Książka ma charakter praktycznego przewodnika instruującego nauczyciela, w jaki sposób przygotować się do zakomunikowania i zinterpretowania wyników z egzaminów zewnętrznych swoim uczniom. Autor omawia ogół zagadnień związanych z tym ważnym wydarzeniem, zaczynając od standardów egzaminacyjnych, poprzez analizę wyników otrzymanych z OKE, aż do zbudowania karty profilu osiągnięć każdego ucznia ...

2.10zł
$nbsp;
$nbsp;

 

Szkolenia. Jak je prowadzić by...

W czasie szkoleń i wszelkiego typu nauki najistotniejsza jest dobra współpraca między uczącym a uczestnikami zajęć. Aby ją osiągnąć, trzeba przede wszystkim mieć świadomość tego, czym są szkolenia, i umieć je odnieść do koncepcji szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Autorka przystępnie prezentuje etapy cyklu szkoleniowego, opisuje sposoby prowadzenia zajęć i sprawdzone metody aktywizujące pracę z ...

24.00zł

 

W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej

SPIS TREŚCIAndrzej Chwalba - Współczesne problemy dydaktyki akademickiej Maria Flis - Edukacja jako powinność władzy Danuta Skulicz - Tradycja, ciągłość i zmiana dydaktyki akademickiej Stanisław Palka - Aktualne tendencje w dydaktyce akademickiej Władysław Kubik - Dydaktyka szkoły wyższej z perspektywy pedagogiki Ignacjańskiej Tadeusz Aleksander - Specyfika akademickiego kształcenia na studiach zaocznych ...

26.25zł
$nbsp;

 

Ocenianie szkolne dzisiaj. Poradnik dla nauczycieli.

Niniejsza książka, chociaż zawiera wiele praktycznych wiadomości dotyczących ustalania oceny, zwłaszcza drogą pomiaru dydaktycznego, nastawiona jest na wyeksponowanie pedagogicznego znaczenia oceniania szkolnego, to znaczy na teoretyczne i praktyczne ukazanie metod komunikowania ocen. Książka wyposażona jest w słownik pojęć pedagogicznych, związanych z ocenianiem.

22.68zł

 

Podstawy wiedzy o nauczaniu

Autorzy książki wprowadzają w zagadnienia procesu uczenia się. Prezentują wiedzę, która kształtuje współczesną praktykę edukacyjną, zarówno w kontekście psychologicznym, jak i społecznym. Książka będzie ciekawą lekturą dla każdej osoby zajmującej się nauczaniem, gdyż zawiera scenariusze przykładowych lekcji, przeprowadzonych zgodnie z zaleceniami poszczególnych szkół teoretycznych.

15.75zł
$nbsp;

Program nauczania języka polskiego oraz plany pracy w klasie I, II, III gimnazjum dla uczniów z niep

Odkrywamy słowa

Program nauczania języka polskiego „Odkrywamy słowa” został opracowany z myślą o uczniach niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim uczęszczających do szkół i ośrodków specjalnych, integracyjnych, a także do szkół masowych. Publikacja jest zgodna z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i uwzględnia specyfikę ...

24.00zł

 

Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji

Autorzy zawartych w niniejszym zbiorze artykułów - spoglądając z różnej perspektywy na problematykę relacji interpersonalnych w edukacji - wychodzą naprzeciw tym potrzebom, nie wyczerpując szerokiego spektrum aksjologicznych aspektów relacji interpersonalnych w tej sferze. Praca zawiera czternaście artykułów ujętych w trzy części tematyczne:

1) Relacje interpersonalne istotnym ...

18.50zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu