Nauczanie, dydaktyka

 

Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia.

Według Autora szkolnictwo konwencjonalne "ignoruje dziecięcą ciekawość, tłamsi ich wrodzoną energię i gasi szczodre odruchy spontanicznej dziecięcej moralności". Dlatego na całym świecie żyją ludzie, którzy dostrzegają wyrządzane dzieciom zło i zakładają odmienne szkoły. Opisy 18 takich placówek stanowią treść niniejszej książki. We wszystkich tych placówkach dorośli darzą dzieci ogromnym ...

26.30zł

 

Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela

"Książka ta jest wartościowa poznawczo dla polskich czytelników z kilku względów. Po pierwsze ukazuje sposób myślenia o pracy i rozwoju zawodowym nauczycieli w wielu krajach, a zagadnienie to ulega swoistej globalizacji. Po drugie oferuje ona przegląd wyników badań z zakresu pedeutologii, które mogą być inspirujące dla badaczy polskiej oświaty. Po trzecie w chaosie różnych publikacji na temat ...

29.90zł
$nbsp;

 

Sztuka nauczania. Podręcznik akademicki. Tom 2. Szkoła. Wyd. 7. zmien.

Podręcznik przedstawia przemiany zachodzące w instytucji szkolnej od czasów antycznych do początku naszego stulecia, przybliża rolę nauczyciela i związane z nią trudności.

25.52zł
$nbsp;

 

Sztuka nauczania. Podręcznik akademicki. Tom 1. Czynności nauczyciela. Wyd. 7. zmien.

Podręcznik: *omawia zagadnienia nauczania i uczenia się uwzględniając reorganizację systemu oświaty w Polsce oraz postęp w badaniach pedagogicznych *prezentuje praktyczne scenariusze różnych sytuacji dydaktycznych *podaje przykłady ciekawych metod nauczania i gier dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych*przybliża problemy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi *koresponduje z ...

47.20zł

 

Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń

Prawdopodobnie pierwszy na naszym rynku podręcznik przygotowywany przez doświadczonych trenerów, którzy zdobyli swoje doświadczenie w polskich przedsiębiorstwach działających w specyficznych warunkach początków kapitalizmu. Polecamy ją czytelnikom, którzy pracują w firmach szkoleniowych, trenerom wewnętrznym oraz wszystkim tym, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat pracy z ludźmi lub rozpocząć ...

52.90zł
$nbsp;

 

Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji

"Książka A. Radziewicza-Winnickiego jest zbiorem szkiców traktujących o ważnych i dokuczliwych problemach życia społecznego w Polsce. Rozważania Autora zostały podane w formie wielowarstwowych tekstów, składających się z fragmentów służących – kolejno – wyjaśnieniu podstawowych pojęć, prezentacji wybranych teorii, egzemplifikacji zjawisk i procesów. Towarzyszą temu autorskie komentarze. W sumie ...

10.50zł
$nbsp;

 

Jak komunikować uczniom wyniki egzaminów

Książka ma charakter praktycznego przewodnika instruującego nauczyciela, w jaki sposób przygotować się do zakomunikowania i zinterpretowania wyników z egzaminów zewnętrznych swoim uczniom. Autor omawia ogół zagadnień związanych z tym ważnym wydarzeniem, zaczynając od standardów egzaminacyjnych, poprzez analizę wyników otrzymanych z OKE, aż do zbudowania karty profilu osiągnięć każdego ucznia ...

2.10zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu