Nauczanie, dydaktyka

 

Poznanie człowieka i kształtowanie nauczania.

Rudolf Steiner jest z pewnością zdumiewającym zjawiskiem, które należałoby spróbować potraktować poważnie. Głosi on kilka nauk, w które wierzyłam od dawna, a między innymi tę, że [...] poznanie świata duchowego można zdobyć samemu dzięki silnemu, świadomemu i systematycznemu myśleniu. Nie wolno zachowywać się biernie jak mistyk czy marzyciel, lecz wysiłkiem własnego myślenia zdobyć ogląd ...

29.93zł

Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej

Absolwent pedagogiki dziś

Model absolwenta pedagogiki społecznej powinien być wspólnie wypracowany przez teorię pedagogiczną (reprezentujące ją uczelnie) i instytucje praktyki społecznej (edukacyjne, opiekuńcze, oświatowe). Przy czym muszą tu być uwzględnione oba punkty widzenia: teorii i praktyki. Absolwent pedagogiki musi umieć odnaleźć się w rzeczywistości wychowawczej, w której będzie funkcjonował po ukończeniu ...

22.05zł
$nbsp;

 

SMS do Kleopatry. Nauczanie historii przez zabawy aktywizujące

Doskonałym sposobem na odświeżenie szkolnych, często suchych wiadomości mogą być wszelkie zgadywanki, gry, prace ręczne oraz przepisy kulinarne. Dzięki przedstawionym w tej książce pomysłom dzieci lepiej zrozumieją konkretne wydarzenia, będą się chętniej uczyć, a przede wszystkim polubią lekcje historii. Różnorodność propozycji sprawia, że znalezienie zabawy odpowiedniej dla konkretnej grupy ...

13.23zł
$nbsp;

 

Uczniowie w szkole. Rzecz o zachowaniu. Praktyczny przewodnik do skutecznego nauczania.

Praktyczny przewodnik skutecznego nauczania, panowania nad zachowaniem uczniów i koleżeńskiego wsparcia. Bill Rogers to znany w Wielkiej Brytanii i Austarlii konsultant edukacyjny, który w szkołach i na uniwersytetach prowadzi dla nauczycieli i dyrektorów szkół seminaria w dziedzinie szkolnych strategii kierowania zachowaniem uczniów, utrzymania dyscypliny w podczas lekcji, skutecznego nauczania, panowania nad ...

52.50zł

 

Teaching Children English with Reliance on the Lexically Driven Syllabus

The book is devoted to the elaboration and evaluative examination of the present author's lexically driven syllabus design addressed to the oparational children aged 8 and 9. its aim was to ensure the young learners a stress-free, semantically organised flow from the right, non-verbal, imaginative hemisphere to its left, verbal, logical counterpart. The syllabus design became subject to the empirical research drawing on ...

26.25zł
$nbsp;

 

Spotkania z rodzicami - inaczej, ciekawiej, skuteczniej

Książka przedstawia pomysły nowych form zebrań z rodzicami uczniów. Autorki opisują, w jaki sposób wyglądają zebrania i wywiadówki z rodzicami, jak często i w jakim celu powinny się odbywać, jak zorganizować spotkanie inaczej i jakim zagadnieniom je poświęcać; podają przykłady problemów, które można rozwiązać wspólnie z rodzicami.

5.26zł

 

Mierzenie jakości pracy w oświacie

Książka przedstawia uwarunkowania formalno-prawne zarządzania jakością w placówkach oświatowych. Autor analizuje zapisy ustaw i rozporządzeń dotyczących mierzenia jakości pracy, a także szczegółowe kompetencje i zadania poszczególnych podmiotów uprawnionych do dokonywania pomiaru jakości (kuratora oświaty, wizytatora, dyrektora placówki), prezentuje standardy jakości w odniesieniu do ...

4.20zł
$nbsp;

 

Od standardu wymagań egzaminacyjnych do oceniania na egzaminie

Książka przedstawia przykłady standardów wymagań egzaminacyjnych w ujęciu modelowym wraz z komentarzem dotyczącym interpretowania ich zapisu. Autorka zwraca szczególną uwagę na wyodrębnienie z zapisów standardu zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych i ocenianych na egzaminie. Komentarz uzupełnią przykłady analiz zapisów umiejętności określonych w standardach. Analizy te mogą być pomocne w ...

5.25zł

 

Egzamin zewnętrzny sukcesem ucznia i nauczyciela

Publikacja jest poświęcona doskonaleniu warsztatu nauczyciela w dążeniu do osiągania przez ucznia sukcesu; pomyślnego uczenia się i zdania egzaminu zewnętrznego. ilustrowany przykładami opis działań dydaktycznych nauczyciela: diagnozy osiągnięć uczniów, określenia wymagań, systematycznego sprawdzania i oceniania.

5.25zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu