Nauczanie, dydaktyka

 

Ocena wewnętrzna i zewnętrzna jakości kształcenia w szkołach wyższych

Książka jest owocem zorganizowanej w 2002 roku przez SWPS ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej problematyce różnych aspektów oceny (zewnętrznej i wewnętrznej) jakości kształcenia na poziomie studiów wyższych – odwołując się, przede wszystkim, do doświadczeń kierunku: psychologia (ale też zdrowie publiczne). W publikacji zamieszczono referaty i wystąpienia wygłoszone w trakcie konferencji. ...

21.00zł

 

Trudna klasa. Opanować, wychować, nauczyć...

W jakimś momencie swojej kariery każdy nauczyciel napotyka trudną klasę. Kiedy to się stanie, zaczyna odliczać czas

50.40zł
$nbsp;

 

Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem

Zawód nauczyciela wymaga intensywnego kontaktu z ludźmi. Co więcej, z całą pewnością jest to zawód zaufania społecznego (tak jak zawód lekarza, naukowca, prawnika). Bez sporej wytrzymałości emocjonalnej i wielu umiejętności rozwiązywania problemów jest w nim trudno wytrwać. A do tego trzeba być jeszcze skutecznym w nauczania swojego przedmiotu oraz często wychowywaniu dzieci i młodzieży z ...

19.00zł

 

Zarys pedagogiki wieku dojrzeawania. O alternatywnej koncepcji programu nauczania klas VI - X szkół waldorfskich.

W procesie zadomawiania się we współczesnym świecie młody człowiek nie powinien się wzdragać przed współczesnymi zjawiskami retardacyjnymi. Właśnie wtedy, gdy przychodzi mu się z nimi zmierzyć, dorosły powinien mu towarzyszyć.

- Pierwsza pomoc w przezwyciężaniu kryzysu pokwitania pochodzi z celowego rozplanowania zajęć lekcyjnych w klasach VI-VIII. Należy na nowo zweryfikować i uzupełnić jego ...

37.80zł
$nbsp;

 

Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia.

Oddana do rąk Czytelnika publikacja zawiera pewien wycinek bardzo złożonej i bogatej problematyki gier i zabaw dydaktycznych, efektywności kształcenia, wybranych możliwości jej pomiaru, posiadania przez nią sensownego dla praktyki i bardzo przez nią oczekiwanego modelu przenoszenia i twórczej interpretacji dorobku wiedzy teoretycznej z zakresu gier dydaktycznych na grunt praktyki. W książce znajduje się bogaty ...

19.95zł

 

Płeć kulturowa nauczycieli. Funkcjonowanie w roli zawodowej

Tematem książki jest płeć kulturowa nauczycieli. Zainteresowanie polskiej pedagogiki perspektywą gender w edukacji ma krótką historię. Pojawiło się wrazz rozwojem studiów krytycznych nad edukacją. Dzięki nim płeć społeczno-kulturowa stała się "widzialna", jako źródło generowania różnic, nierówności i barier rozwojowych. Tym samym materia edukacji przestała być oczywista i jednoznaczna. Stała ...

34.65zł
$nbsp;

 

O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji

Inspiracją do powstania książki było seminarium pt. „Formuła integracyjna w edukacji osób niepełnosprawnych”. Stało się ono okazją do spotkania teorii i praktyki integracyjnej oraz do wymiany doświadczeń naukowców i nauczycieli. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców szkół i ośrodków edukacyjnych, a także do rodziców i wszystkich osób, które mają mylne ...

28.07zł

 

Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim

Inspiracją do powstania tego opracowania była chęć spojrzenia na zawód nauczycielski przez pryzmat płci jako głównego czynnika różnicującego pedagogów. W bogatej literaturze na temat zawodu nauczycielskiego przeanalizowano niemal każdy jego element, czynniki wpływające na jakość procesu wychowawczo-dydaktycznego, a także uwarunkowania i charakter pełnionych przez niego ról społecznych. Jednak gdy do ...

25.73zł
$nbsp;

 

Ściąganie w szkole. Raport z badań

Szkoła jako miejsce uczenia się między prawdą a kłamstwemZjawisko ściągania na tle literatury przedmiotuRaport z badań nad ściąganiem w szkołach

36.54zł

 

Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się

Pierwsza część omawia funkcjonowanie nauczyciela w szkole, profesjonalną bazę wiedzy nauczyciela, jego podstawowe kompetencje, charakterystykę zmiennych komunikacyjnych decydujących o sukcesie w pracy zawodowej, taksonomię celów kształcenia, zasady nauczania jako normy postępowania nauczyciela, model nauczania zorientowany na ucznia, a także sposoby kreowania w środowisku uczenia się pozytywnego klimatu ...

51.45zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu