Psychologia poznawcza

 

Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów

Słownik, jakiego jeszcze nie było. Dzięki ogromnej liczbie haseł i krótkim definicjom pozwala szybko dotrzeć do informacji. Łączy cechy słownika języka polskiego i słownika wyrazów obcych,- ponad 100 tysięcy wyrazów objaśnionych w jednym tomie- ponad 140 tysięcy znaczeń i wyrazów pochodnych- terminy specjalistyczne- prawidłowa wymowa przy wyrazach obcego pochodzenia- wiele wyrazów nowych, wcześniej ...

103.95zł

 

Bajkoterapia czyli jak z Guziołkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przed

Książka ta jest pokłosiem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Razem z Guziolkiem piszemy bajki” – zorganizowanego przez autorkę cieszącej się dużym powodzeniem u dużych i małych czytelników Historii Guziolka (Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005). Zamierzeniem tego konkursu było propagowanie czytelnictwa oraz aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Celem było także inicjowanie ...

30.00zł
$nbsp;

 

Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Rozwój sprawności językowej umożliwia i warunkuje wszechstronny rozwój osobowości każdego człowieka. Osiągnięcie tej sprawności ułatwia życie, współżycie i współpracę z innymi ludźmi, daje możliwość kształcenia i zdobywania wiedzy. Książka jest wnikliwą analizą stanu sprawności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie pisania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności systemowej, ...

26.25zł

 

Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską

Dla kogo przeznaczona jest ta książka? Najkrótsza odpowiedź powinna brzmieć: dla autorów, którzy w przygotowywania pracy nie chcą przeżywać niepotrzebnego stresu oraz pragną mieć minimum satysfakcji z wyników swoich studiów i przygotować dobrą akademicką pracę promującą na stopień licencjata, magistra i doktora.

18.38zł
$nbsp;

 

Społeczne ścieżki poznania

Reagujemy na świat nie taki, jaki jest, ale taki, jakim go widzimy. To prawda znana i po wielekroć powtarzana w psychologii. Dotyczy świata w ogóle, a świata społecznego w szczególności. Badania nad tym, jak ludzie interpretują świat społeczny jak przetwarzają informacje o innych ludziach, o grupach i o zjawiskach społecznych, są od lat dominującym nurtem badań w psychologii społecznej. Czytelnik ...

20.00zł
$nbsp;

 

Mowa i myślenie dziecka

Wznowienie po 13 latach! Książka Piageta, należąca do kanonu psychologii, to podstawowa lektura dotycząca rozwoju mowy i myślenia dzieci. Wybitny francuski autor krok po kroku przedstawia zmiany zachodzące w mowie dziecka, wyróżniając określone typy i stadia rozwoju mowy w powiązaniu ze zmianami w obrębie myślenia. Przedstawione w tej książce propozycje badawcze nad rozwojem mowy i funkcji poznawczych, ...

44.00zł

 

Leksykon nowych zdań polskich od lat 70 do dziś
"Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję" - mówiła Irena Kwiatkowska w "Czterdziestolatku". "Kocham pana, panie Sułku" - wyznaje od lat Marta Lipińska w radiowej "Powtórce z rozrywki". "Czwartego czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm" - obwieściła niegdyś Joanna Szczepkowska w dzienniku telewizyjnym. Te i wiele innych zdań i zwrotów z ostatniego trzydziestolecia profesor Bralczyk omawia ...
34.70zł
$nbsp;

 

Praca domowa najmłodszych uczniów.

Niniejsze opracowanie zawiera teoretyczny i logistyczny opis podstaw pracy domowej najmłodszych uczniów oraz omówienie i analizę wyników badań nad funkcjonowaniem prac domowych uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

15.20zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu