Psychologia poznawcza

 

Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne.
Drugi tom nowoczesnego podręcznika akademickiego z dziedziny kultury języka. Autorzy dogłębnie i wszechstronnie omawiają zagadnienia poprawności językowej z zakresu fleksji, słowotwórstwa, składni i leksyki. Oprócz konkretnych rozstrzygnięć poprawnościowych czytelnik znajdzie w książce narzędzia do samodzielnego rozstrzygania najczęstszych wątpliwości językowych. Zachęcamy do lektury wszystkich, którzy ...
41.90zł

 

Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia.
Pierwszy od lat nowoczesny podręcznik akademicki z dziedziny kultury języka. Autorka dogłębnie i wszechstronnie omawia zagadnienia poprawności językowej z zakresu fleksji, słowotwórstwa i składni. Oprócz konkretnych rozstrzygnięć poprawnościowych czytelnik znajdzie w książce narzędzia do samodzielnego rozstrzygania najczęstszych wątpliwości językowych. Książka przeznaczona dla studentów polonistyki i ...
44.90zł
$nbsp;

 

Via communicandi. Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensusu

Kształt dzisiejszego świata zmusza do podjęcia problemu konsensu i do prowadzenia badań nad językowymi praktykami komunikacyjnymi. Niniejszy tom jest propozycją dyskusji o tym, w jaki sposób aktualny namysł nad ideą konsensu może być wyznaczany, z jednej strony - przez klasyczne projekty rozumu i racjonalności społecznej, a z drugiej- przez wielowątkową wiedzę na temat szeroko rozumianych komunikacyjnych ...

26.25zł

 

Działania twórcze. Moje portrety. Twórczość wspomagająca rozwój. Zeszyt ćwiczeń.
Zestaw jest zbiorem ćwiczeń, który ma posłużyć do pracy nad własną osobowością. Podzielony jest na dwa bloki problemowe, dwa bloki ćwiczeń: ZMYSŁY i AutoPORTRETY.W bloku pierwszym znajdują się ćwiczenia związane z penetracją problemów percepcji zmysłowej, których celem jest poznanie, stymulowanie i poszerzanie percepcji sensorycznej. Jest on jednocześnie wprowadzeniem do problematyki bloku drugiego: ...
6.30zł
$nbsp;

 

Od żołędzia do dębu czyli jak poznać i rozwinąć wrodzone predyspozycje
"Od żołędzia do dębu" - efekt ponaddwudziestoletniej pracy badawczej w zakresie funkcjonowania człowieka - zawiera pełne przesłanie Jima Cathcarta. Podobnie jak ogromny dąb wyrasta z małego żołędzia, tak i człowiek może osiągnąć ogromny rozwój osobisty, jeśli potrafi odkryć swoje naturalne talenty i najlepsze predyspozycje, a następnie skoncentruje się na ich rozwijaniu. Książka opisuje proces ...
37.00zł

 

Twórcze myślenie w zarządzaniu
Kreatywne zarządzanieInspirowanie pracownikówTwórcze rozwiązywanie problemówZwiększenie potencjału zespołuTworzenie pobudzającej wizji firmy
29.40zł
$nbsp;

 

Terapia spotkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK
To zapis pracy od codzienności po święto toruńskiej, uniwersyteckiej Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Książka jest wiernym, bardzo szczegółowym zapisem wszystkiego, co działo się i dzieje w Pracowni, wokół niej, w jej realności i interpretacyjnej nierealności. Autorzy jednoznacznie wskazują, że eksperymentują na samych sobie, że to właśnie oni patrzą w twarz, a nie im się w ...
48.30zł

 

Regulacyjna rola utajonej postawy
- Czym są postawy utajone? - Kiedy wpływają na nasze zachowania? - Jaki jest związek postaw utajonych z postawami jawnymi? W prezentowanej książce Autor próbuje odpowiedzieć na powyższe pytania. Najpierw przybliża stan badań prowadzonych nad zjawiskiem postaw utajonych, potem przedstawia cykl sześciu własnych eksperymnetów (m.in. dotyczących działania postaw utajonych u palaczy, utajonego antysemityzmu), na ...
21.00zł
$nbsp;

 

Psychologia i twórczość
Publikacja przedstawia wzajemne uzupełnianie się twórczości (literatury i sztuki) i psychologii w opisie czlowieka. Rozważaniom o tym, że kultura jest dla psychologów źródłem "nieeksperymentalnej" wiedzy o człowieku, służy rozwinięcie następujących tematów: psychologiczne analizy postaci twórców, poszukiwanie cech osobowości twórczej, literaturoznawstwo a psychologia, rola kultury w kształtowaniu postaw ...
27.83zł

 

Kwintet z Cambridge. Owoc naukowej wyobraźni.
Christ's College w Cambridge, rok 1949. Do stołu zasiada pięciu biesiadników: C.P. Snow - wysoki urzędnik brytyjskiej administracji państwowej, powieściopisarz, autor „Dwóch kultur”; Erwin Schrödinger - fizyk, twórca teorii kwantowej mechaniki falowej; Ludwig Wittgenstein - filozof, autor dwóch teorii dotyczących języka; J.B.S. Haldane - biolog, oraz Alan Turing - matematyk, kryptoanalityk, twórca koncepcji ...
22.58zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu