Zbiór artykułów

 

Złudzenia, które pozwalają żyć

- czy złudzenia pomagają, czy też przeszkadzają nam radzić sobie z wyzwaniami? - czy jesteśmy racjonalni? - dane i pseudodane w procesie spostrzegania ludzi - czy jesteśmy egoistami? - interes własny a procesy poznawcze i zachowanie ludzi w sytuacji konfliktu - autoprezentacja - samoobrona przez samooszukiwanie się - poczucie kontroli, złudzenia na temat siebie, a adaptacja psychologiczna - pozytywna rola ...

39.90zł
$nbsp;

 

Psychologia czynności. Nowe perspektywy
Psychologia czynności- nowe perspektywy pokazuje z jednej strony, na czym ów wkład polegał, a z drugiej - wciąż aktualne, inspirujące wartości teorii Tomaszewskiego. Książka składa się z rozdziałów napisanych przez Jego uczniów w celu zaświadczenia tych wartości. Treści poszczególnych rozdziałów ilustrują zarówno potencjał pozwalający na rozszerzanie i uzupełnianie teorii czynności, jak i ...
31.50zł

 

Kultura. Osobowość. Polityka. Culture. Personality. Politics.
Książka jest darem przyjaciół i współpracowników Profesor Aleksandry Jasińskiej-Kani z okazji Jej jubileuszu. Autorzy podjęli kluczowe zagadnienia współczesnych nauk społecznych, starając się w szczególności wyjaśnić zjawiska i procesy zachodzące w społeczeństwach przechodzących transformację ustrojową. Analiza prowadzona jest na różnych poziomach: jednostek, grup etnicznych, grup wyznaniowych, klas, ...
15.75zł
$nbsp;

 

Wymiary śmierci

Antologia składa się z dwudziestu tekstów. Mogłoby być ich więcej. Śmierć stała się francuską specjalnością. Przywykło się uważać, że jest Mistrzem z Niemiec. Tymczasem w latach sidemdziesiątych i osiemdziesiątych we francuskiej historii, filozofii i naukach społecznych powiedziano o śmierci niemało i były to wypowiedzi godne uwagi.

44.00zł
$nbsp;

 

Czynić świat bardziej etycznym

"Publikacja jest efektem dyskursów toczonych wobec dokonującej się transformacji systemowej, w której to problemy akslologiczne i etyczne przezentowane są z perspektywy pedagogicznej na bazie teorii i koncepcji filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych... Inicjator i redaktor tomu zdołał zgromadzićwokół hasła Czynić świat bardziej etycznym reprezentantów kilku dziedzin nauk o wychowaniu, ...

10.50zł
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu