Zbiór artykułów

 

Kobiety i procesy migracyjne

Autorki i autorzy prezentowanego tomu skoncentrowali się na tych aspektach procesów migracyjnych, które dotyczą kobiet. Sporo miejsca poświęcono migracjom małżeńskim kobiet w różnych okresach historycznych. Zwrócono uwagę na demograficzne aspekty migracji i specyfikę migracji wojennych. Przywołując przypadki jednostkowe, autorzy próbowali wyodrębnić specyficzne cechy kobiecego doświadczenia ...

43.90zł

 

Automatyzmy w regulacji psychicznej. Nowe perspektywy

Kolokwia Jadwisińskie 2002, organizowane przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, były zaproszeniem do refleksji nad tym, ku czemu zmierzają prowadzone badania nad regulacją psychiczną. W niniejszym tomie udzielono odpowiedzi na niektóre z postawionych tam pytań. Jakie będzie miejsce badań nad regulacją automatyczną w psychologii nowego wieku? Które konkretne problemy ...

24.70zł
$nbsp;

 

Opieka i wychowanie w rodzinie

Tom zawiera wyniki najnowych badań pracowników nauki, głównie pedagogów, które mogą wzbogacić naszą wiedzę o rodzinie i rodzinnych formach wychowania, szczególnie w zakresie nowych sytuacji i zagrożeń, które w niewielu tylko wypadkach zostały zauważone, zbadane i podane do publicznej wiadomości. Publikowane rozprawy naukowe przydatne będą zarówno do celów dydaktycznych, szczególnie w kształceniu ...

25.50zł

 

Integracja dzieci o specjalnych potrzebach. Wybrane zagadnienia etyczne

Praca zbiorowa, poświęcona problemom integracji dzieci o specjalnych potrzebach w Wielkiej Brytanii. Dotyczy m.in. następujących zagadnień: Integracja problemem etycznym; Integracja a równość społeczna; Prawo do życia – prawem do edukacji; Równe szanse a integracja – z perspektywy szkoły powszechnej; Integrowanie nierówności: uprzedzenia, władza i potrzeby specjalne; Jak budować szczęśliwą ...

10.50zł
$nbsp;

 

Swojskość i obcość. O akulturacji imigrantów w Polsce

Książka jest wynikiem spotkania studentów i imigrantów. Powstała na podstawie przeprowadzonych trzydziestu wywiadów. Spotkanie to pozwoliło zrozumieć przeżycia imigrantów w Polsce w inny, niż teoretyczny i abstrakcyjny sposób. Książka ma dwie części: sesje o imigrantach, które są wynikiem przemyśleń autorów i wywiady z imigrantami. Można ją czytać dwojako: zacząć od części drugiej, od wywiadów ...

10.50zł

 

Rodzina współczesna

Książka zawiera artykuły dotyczące zagadnień omawianych na X Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, który odbył się 22-25 września 1997 roku w Katowicach.

24.20zł
$nbsp;

 

Złudzenia, które pozwalają żyć

- czy złudzenia pomagają, czy też przeszkadzają nam radzić sobie z wyzwaniami? - czy jesteśmy racjonalni? - dane i pseudodane w procesie spostrzegania ludzi - czy jesteśmy egoistami? - interes własny a procesy poznawcze i zachowanie ludzi w sytuacji konfliktu - autoprezentacja - samoobrona przez samooszukiwanie się - poczucie kontroli, złudzenia na temat siebie, a adaptacja psychologiczna - pozytywna rola ...

39.90zł
$nbsp;

 

Psychologia czynności. Nowe perspektywy

Psychologia czynności- nowe perspektywy pokazuje z jednej strony, na czym ów wkład polegał, a z drugiej - wciąż aktualne, inspirujące wartości teorii Tomaszewskiego. Książka składa się z rozdziałów napisanych przez Jego uczniów w celu zaświadczenia tych wartości. Treści poszczególnych rozdziałów ilustrują zarówno potencjał pozwalający na rozszerzanie i uzupełnianie teorii czynności, jak i ...

31.50zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu