Zbiór artykułów

 

Język w komunikacji (1)

Spis treści

WstepALEKSY AWDIEJEW: Komunikatywizm (perspektywa metodologiczna badań lingwistycznych)GRAŻYNA HABRAJSKA: Presupozycja – kondensacja – implikaturaDOROTA SZUMSKA: O sztuce kondensacjiKRZYSZTOF OZGA: Komunikacyjny efekt trywializmówANDRZEJ BOGUSŁAWSKI: Glosa do kontrowersji wokół działań na quasi-tautologiachKAMILA TUREWICZ: Grammatical structure as conceptual structure: ...

42.00zł

 

W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości

Książka stanowi zbiór artykułów podejmujących jeden z najważniejszych problemów współczesnego człowieka - problem jego tożsamości. Wielość i różnorodność funkcjonujących perspektyw, ujęć, definicji oddaje zasadniczą trudność napotykaną we wszelkich próbach naukowego czy potocznego rozumienia ludzkiego Ja. Teoretyczne dyskusje, badania empiryczne i codzienna obserwacja (tak jak i ...

36.74zł
$nbsp;

 

W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 4.

Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować zmiany w podejściu do procesu terapii, edukacji, socjalizacji i rehabilitacji.Obecnie poglądy na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wskazują na celowość i trafność w ...

29.72zł

 

Nowa psychologia miłości
Starożytni Grecy nazywali miłość „szaleństwem bogów”. Ważne jest, aby poznać biologię tej namiętności we wszystkich jej odmianach - ponieważ to szaleństwo jest kluczową częścią naszego życia. W badaniu przeprowadzonym w 37 społeczeństwach zarówno kobiety, jak i mężczyźni, wymienili miłość, lub wzajemne przyciąganie, jako pierwsze kryterium wyboru partnera. Wszędzie na świecie ludzie ...
59.90zł
$nbsp;

 

Między literaturą a medycyną. Część II. Problemy psychologiczne ludzi cierpiących w badaniach interdyscyplinarnych

Każdy człowiek doświadczony cierpieniem odbiera je inaczej, w zależności od schorzenia, szans wyzdrowienia lub braku wiary w utrzymanie się przy życiu. Każdy chory reaguje też na cierpienie zgodnie ze swoją osobowością, swoistą mądrością życiową i skalą wypracowanej przez siebie w ciągu krótszego lub dłuższego życia ludzkiej wytrzymałości i cierpliwości. Wiele doświadczeń z tego zakresu ...

49.00zł

 

Kolokwia Psychologiczne: Tom 16. Psychologia wobec dylematów współczesności

Problem dylematów w psychologii jest stary jak świat, ponieważ życie człowieka od najdawniejszych czasów było zależne od jego umiejętności rozwiązywania probelmów o charakterze dylematów.Fragment Wprowadzenia

35.70zł
$nbsp;

 

Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową

Prezentowana książka skupia autorów, których zadaniem było analizowanie teoretycznych perspektyw interpretowania wyników badań nad edukacją rodzajową. Teorie pozwalają połączyć wyniki badań w sensowną i spójną całość, stanowiącą punkt wyjścia do wyjaśnienia badanego zjawiska. Nie jest to oczywiście wyjaśnienie uniwersalne, zamykające wszelkie wątpliwości, lecz funkcjonujące w ...

26.25zł

 

Role płciowe. Socjalizacja i rozwój

Przedmiot badań pedagogiki to nie tylko procesy edukacyjne w dosłownym technicznym rozumieniu, ale także ludzie im poddani oraz ich sprawcy. Badania nad uczniami i nauczycielami jako uczestnikami praktyk edukacyjnych związanych z płcią najczęściej nawiązują do pełnionych przez nich ról płciowych.Czy zanotowane w badaniach zachowania egalitarne jakiejś grupy uczniów można wyłącznie przypisać ...

40.95zł
$nbsp;

 

Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Kozieleckiemu.

Artykuły zamieszczone w tej części książki zawieraj ą refleksje teoretyczne oraz wyniki badań oparte na założeniach decyzyjnych modeli racjonalnych wyborów. Pierwsze trzy teksty to prace teoretyczne, opisujące modele racjonalnego wnioskowania i zwracające szczególną uwagę na dokonywane przez ludzi wybory, które - z niejednego punktu widzenia - są sprzeczne z postulatami racjonalności. Prace prezentuj ą ...

46.20zł

 

W stronę socjologii przedmiotów

Żyjemy otoczeni przedmiotami, które sami stworzyliśmy, ale których nie rozumiemy. Wiemy jedynie, po co są, na najniższym czysto technicznym i instrumentalnym poziomie: by nas chronić i pomagać w opanowywaniu środowiska, by czynić nasze życie bardziej przewidywalnym i komfortowym, by dawać poczucie władzy i wymuszać podporządkowanie, by nas bawić i dostarczać rozrywki. Wiemy zaledwie w cudzysłowie, bo ...

35.70zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu