Zbiór artykułów

Różnorodność problemów i perspektyw

Płeć w życiu publicznym

Głos Harriet Martineau w kwestii kobiecejAutoportret feminizmu we współczesnej PolsceTożsamość płciowa wobec wyzwań XXI wieku, czyli mężczyźni w zawodach sfeminizowanychPosłanki IV kadencji - życie prywatne a zawodoweUstawodawstwo dotyczące równości statusów. Czy potrzebne są dodatkowe regulacje prawne poprawiające status kobiet?

30.45zł

 

Literatura - kultura - tolerancja

Książka ta wynika w z konfrontacji dzisiejszego literaturoznawstwa ze współczesnym życiem publicznym. Wydawałoby się, że nauka o literaturze niewiele może mieć wspólnego z ideologią tolerancji czy fanatyzmu, będąc raczej dziedziną neutralnej retoryki figur. Jednak od czasów poststrukturalizmu praxis stała się nieodłącznym elementem wiedzy literaturoznawczej w takich kierunkach, jak przeżywający ...

45.15zł
$nbsp;

 

Dziecko a zagrożenia współczesnego świata

Bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka. Na ogół kojarzy się ono ze spokojem, zdrowiem, możliwością zaspokajania standartowych potrzeb, realizacją celów, a przede wszystkim z brakiem zagrożenia. Jest ono szczególnie ważne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka. W edukacji dotyczącej bezpieczeństwa istotną sprawą jest: zaznajamianie dzieci ze źródłami i ...

34.65zł

Studia interdyscyplinarne

Kobiecość w obliczu zmian

Tematyka związana z płcią budziła od zawsze duże zainteresowanie - w przeszłości przynależność do konkretnej płci stawała się niejednokrotnie podstawą wartościowania, czego przykładem może być podejście ewolucyjne oparte na założeniach Herberta Spencera i Karola Darwina. Dzisiaj podobne rozważania budzą jedynie uśmiech.

Rozwój wiedzy i zmieniające się społeczne role związane z ...

42.74zł
$nbsp;

Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej

Język, dyskurs, społeczeństwo

Problematyka języka, komunikacji i dyskursu zajmuje we współczesnej humanistyce miejsce szczególne. Od zwrotu lingwistycznego zaczyna się niemal każda poważna refleksja nad społeczeństwem, odwołując się, pośrednio lub bezpośrednio, do ustaleń poczynionych na gruncie językoznawstwa czy teorii języka.

52.40zł

 

Całe życie w Sieci

Jest to pierwsza polska książka ukazująca złożoność zjawiska, jakim jest korzystanie z sieci przez osoby w różnym wieku. W tym względzie obala wiele mitów, rozumianych jako fałszywa wiedza (m. in. zilustrowano zakres i różnorodne formy aktywności osób w wieku emerytalnym, udowodniono jak rozległa jest wiedza dzieci na temat możliwości stwarzanych przez internet itp.). Autorzy dołożyli starań, ...

41.90zł
$nbsp;

 

Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Tom IX. Psychospołeczne następstwa choroby somatycznej u dzieci i młodzieży

Choroba somatyczna dziecka pociąga za sobą wiele konsekwencji. Niejednokrotnie rzutuje na dalszy rozwój fizyczny dziecka, a zawsze wpływa na jego stan psychiczny. Wpływa też na funkcjonowanie całej rodziny. Choroba wiąże się z wieloma ograniczeniami w życiu dziecka, koniecznością poddawania się różnym, często licznym, badaniom i zabiegom medycznym, przyjmowaniem leków, doświadczaniem bólu. ...

41.90zł

Tradycja jako wymiar zmian społecznych. Studia z dziedziny antropologii społecznej

Tworzenie i odtwarzanie kultury

Co kryje się pod nazwą tradycji w chwili obecnej, gdy doświadczamy tak wielu głębokich zmian społecznych? Na czym polega zależność między odtwarzaniem i rewizjami tradycji a transformacją społeczno-ustrojową w Europie postkomunistycznej? Czy tradycja jest tylko uwarunkowaniem działań społecznych, czy również wizją tego, co pragnie się zachować dla przyszłych pokoleń, realizowana nie bez sprzeciwu, ze ...

31.49zł
$nbsp;

 

Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem

"Opowiadanie o chorobach to rodzaj Baśni z tysiąca i jednej nocy".William Osler

Książka Olivera Sacksa, angielskiego neurologa i psychiatry, z pozoru tylko podejmuje wąsko rozumianą tematykę medyczną związaną z neuropsychologią czy też z neurologią. Neuropsychologia, tak jak kiedyś psychoanaliza, jest pasjonującą dyscypliną naukową nie tylko dlatego, że poszerza naszą wiedzę o psychice ...

54.90zł

 

Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości

Praca niniejsza stanowi siódmy tom serii poświęconej szansom i zagrożeniom w cyklu rozwoju człowieka. Na tom składa się zbiór publikacji poruszających problematykę szans rozwoju w okresie późnej dorosłości. Funkcjonowanie osób starszych jest tutaj analizowane w aspekcie zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym. Obok charakterystyki ostatniego okresu dorosłości, książka przybliża specyfikę ...

28.00zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu