Zbiór artykułów

O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji

Dziecko w świecie zabawy

Książka stanowi pewien fenomen w pedagogice. Łączy bowiem problematykę zabawy z mniej uchwytnymi kategoriami radości i szczęścia, które są rozpatrywane w kontekście literatury i muzyki. Publikacja, będąca 17. tomem serii „Nauczyciele - nauczycielom", składa się z trzech części napisanych przez poszczególne współautorki.Bronisława Dymara wydobywa ważne znaczenia zabawy i funkcje ludycznej edukacji, ...

44.10zł

Wybrane zagadnienia

Współczesna psychologia behawioralna

Jest to książka niezwykła. To, co łączy wszystkie teksty, to przynależność ideowa, teoretyczna i metodologiczna do jednego systemu teoretycznego, lub szerzej, ideologicznego. Jest nim behawioryzm wyrastający z teoretycznych podstaw stworzonych przez B.F. Skinnera.

Książka jest wykładnią paradygmatu psychologii behawioralnej. Znajdziemy w niej systematyczny wykład dotyczący podstaw ...

45.98zł
$nbsp;

Doświadczenia i propozycje

Skuteczna resocjalizacja

Zebrane w tej książce artykuły są pokłosiem ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS, która odbyła się w listopadzie 2006 roku w Lublinie. Przyświecające jej hasło dotyczyło skutecznej resocjalizacji, rozumianej jako działalność pedagogiczna. W części pierwszej znalazły się prace tematyczne związane z resocjalizacją zakładową, podejmujące ...

39.90zł

 

Media a wyzwania XXI wieku

Informowanie i komunikowanie są niezbędne do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Bez nich obywatele nie będą w stanie uczestniczyć w życiu politycznym ani w pełni egzekwować swoich praw. (...) Rolą mediów XXI wieku jest o wiele więcej niż przekazywanie informacji. Chodzi o jakość demokracji i o budowanie osnowy społeczeństwa.Margot Wallstrom wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

35.00zł
$nbsp;

 

Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939. Parerga

Teksty źródłowe przeznaczone na zajęcia z historii wychowania i dziejów myśli pedagogicznej, teorii wychowania oraz teorii kształcenia.

"Z punktu widzenia dziejów pedagogiki prezentowane tu prace należą w całości do (lub są pograniczem) filozofii wychowania, historii idei i biografistyki. Warto udostępniać zamieszczone w tej książce teksty szerokiemu gronu pedagogów i historyków, praktykom i ...

61.95zł

 

Polacy i Żydzi: kwestia otwarta

Głównym tematem analiz i rozważań są tu wzajemne negatywne stereotypy - Polaków na temat Żydów i Żydów na temat Polaków. Książka przedstawia skomplikowane i bolesne uwarunkowania historyczne, ale też pokazuje pozytywne zmiany zachodzące w relacjach polsko-żydowskich w ostatnich latach. Opierając się na rzetelnych badaniach, autorzy pokazują, że dialog i przezwyciężanie trudnej przeszłości są ...

36.75zł
$nbsp;

 

Dziecko a świat dorosłych

Dziecko w nauczaniu Jana Pawła IILęk rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnościąRodziny wielodzietne odpowiedzialnego rodzicielstwaDziecko jako ofiara biedy współczesnego świataPotencjał profilaktyczny rodziny - szanse i niewykorzystane możliwości

26.25zł

 

Silna rodzina

Świadomość zagrożeń płynących z trendów współczesnego świata, a także konkretne rozwiązania likwidujące zagrożenia rozpadu rodziny są najlepszym sposobem afirmacji rodziny. Niniejsza publikacja jest taką właśnie afirmacją środowiska spychanego coraz bardziej w obszary życia społecznego, w których jest miejsce na deprecjację, negowanie i eksperymentowanie.

31.40zł
$nbsp;

Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy

Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce

Rozpoznawanie różnych form i obszarów wykluczenia ze wspólnoty narodowej mniejszości etnicznych, imigrantów oraz uchodźców staje się coraz bardziej aktualnym problemem we współczesnym, globalizującym się świecie, także w Polsce. Książka jest zbiorem tekstów starających się łączyć refleksje teoretyczne i prezentację materiałów empirycznych, korzystających zarówno z ilościowych, jak i ...

36.75zł

 

ADHD. Polemiki i badania

Poruszane zagadnienia (m.in.):- Etyczny wymiar oceny społecznej dzieci i rodziców dotkniętych ADHD- Ocena współwystępowania zaburzeń i chorób u dzieci i młodzieży z ADHD- Postrzeganie sytuacji szkolnej uczniów z ADHD przez matki- Psychokorekcyjny trening zdolności poznawczych dziecka z ADHD

30.45zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu