Zbiór artykułów

 

Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością

Kolejny (7) tom pracy zbiorowej składający się z 16 artykułów jest kontynuacją przekazywania doświadczeń z wykonywanej swojej pracy zawodowej przez autorów poszczególnych prac. W prezentowanej publikacji znajdują się prace o charakterze badawczym oraz opisujące utrudnienia i możliwości integracji osób z niepełnosprawnością. Autorzy prac wskazują na konieczne i niezbędne oddziaływania w ...

31.29zł

 

Niepłodność. Zagadnienie interdyscyplinarne

„Niepłodność - zagadnienie interdyscyplinarne" jest to opracowanie uniwersalne, opisujące główne nurty etyki, psychologii i medycyny w odniesieniu do problemu niepłodności. Różnorodność tematów podejmowanych w ramach omawianej problematyki potwierdza interdyscyplinarność zagadnienia oraz ukazuje jak odmienne mogą być podejścia do diagnozowania i leczenia niepłodności.Książkę otwiera ...

26.04zł
$nbsp;

 

Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju

Książka Rodzinne, psychologiczne i edukacyjne wyznaczniki rozwoju stawia pytania i poszukuje odpowiedzi o najkorzystniejsze warunki do rozwoju i egzystencji w przypadku dziecka, szczególnie dziecka, którego rozwój przebiega w sposób nietypowy, mającego specjalne potrzeby edukacyjne, ale także człowieka dorosłego, skoro ujmujemy rozwój jako proces ciągły.

Praca stanowi pokłosie ...

39.90zł

 

Demokracja w XXI wieku

W szerokim znaczeniu filozofia prawa zawiera w sobie z jednej strony teorię prawa, z drugiej zaś etykę prawa. Przy rozstrzyganiu trudnych przypadków teoria prawa przestaje wystarczać prawnikowi, musi sięgnąć do rozumu praktycznego.Jerzy Zajadło

 

 

25.20zł
$nbsp;

Socjologiczne studium przypadków

Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim

Pytanie o tożsamość pojawia się wtedy, gdy podważona zostanie oczywistość własnego świata, gdy trzeba dokonywać wyborów. Dlatego właśnie pytanie o tożsamość - jak widzimy samego siebie, z kim się utożsamiamy, kto jest dla nas wzorem, a co wartością - nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia. W publikacji zagadnienie tożsamości - zarówno w wymiarze psychologicznym (psychoanalitycznym), jak i ...

44.10zł

Antropologizacja nauki i jej dyskursów

Zanikające granice

Książka dobrze wpisuje się w podstawową debatę nic tyle może dotyczącą „granic", bo te są od dawna rozmyte i zanikają w ramach podejmowania konkretnych badań, ile raczej analizującą konsekwencje owej ksenogamicznej siły wrażliwości, nachylenia i warsztatu antropologicznego, posiadającego tak wielką dziś siłę przyciągania. Co ważne, autorzy książki przyjmują do wiadomości i radują się faktem, ...

32.34zł
$nbsp;

 

Social Rehabilitation, Care and Education in Postmodern World

Contents:Probation system - penalties of medium force and measures of supervised liberty as a proposal of fair punishmentOrganization of prison management in PolandMentally handicapped people and their leisure timeContemporary problems in bringing up childrenPhenomenon of smoking cigarettes among teenagersPro-social risk taking and personal values. Study of fire-fightersIn search of effective rehabilitation in ...

26.04zł

A tribute to Jan Matysiak

From rat lab to the future

Spis treści:- Leonard Green & Howard Rachlin - Consistency among three influential theories of learning- Roman Zawadzki - The need for stress?- Zuzanna Toeplitz - Companion animals and social development of children- Paweł Ostaszewski & Wojciech Białaszek - Emotionality as a moderator of the effect of stress on feeding behavior in rats- Wojciech Pisula - Phylogenetic development of exploratory activity- Jerzy ...

56.70zł
$nbsp;

Ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX i XXI wieku

Kościoły, polityka, historia

Spis treści :

- Stefan Dudra, Olgierd Kiec, Wstęp. Religia - polityka - historia. Mniejszości wyznaniowe w Polsce XX-XXI w.- Bartłomiej Kopaczyński, Protestanci w Grenzmark Posen-Westpreußen 1919-1938 - ujęcie przestrzenne i ilościowe- Krzysztof Brzechczyn, Kościół Baptystyczny w Polsce w latach 1858-2008. Stan badań i postulaty badawcze- Stefan Dudra, Sylwester Woźniak, Kościół ...

31.50zł

Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji

Koniec mitu niewinności?

Praca zbiorowa podejmująca kwestie męskości i kobiecości we współczesnej Polsce, m.in. temat socjalizacji młodych kobiet, stereotypów płciowych i definicji seksualności, feministycznych interwencji edukacyjnych, seksualizacji dziewczyństwa, systemu ról płciowych, homofobicznego dyskursu, szkoły „aseksualnej" i in. Książka w interesujący sposób zwraca uwagę na problem nierówności płci oraz ...

51.45zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu