Podręczniki

Podrecznik akademicki

O teorii i praktyce poradnictwa

Książka przeznaczona jest dla studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii i socjologii przygotowujących się do pracy zawodowej w zakresie doradztwa i poradnictwa psychospołecznego, rodzinnego, szkolnego lub zawodowego. Podręcznik wyjaśnia podstawy teoretyczne i najważniejsze pojęcia dyscypliny, przedstawia główne kierunki badań nad poradnictwem, omawia metody i formy pomocy doradczej, ...

44.90zł

 

Klasyczna teoria socjologiczna

George Ritzer jest profesorem socjologii Uniwersytetu Maryland. Zajmuje się przede wszystkim teorią socjologiczną oraz socjologią konsumpcji. Pełnił funkcję przewodniczącego sekcji socjologii teoretycznej oraz sekcji organizacji i zawodów Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego. Uzyskiwał nagrody za osiągnięcia dydaktyczne. Otrzymał stypendium Fulbrighta-Haysa. George Ritzer interesuje się metateorią ...

34.65zł
$nbsp;

 

Business English. Socializing & Small Talk

Autor: brak danych

Chcecie poczuć się pewnie w kontaktach z zagranicznymi partnerami biznesowymi?- ćwiczcie wyrażenia i zwroty niezbędne podczas spotkań- uczcie się angielskiego bez stresuW tej książeczce znajdziecie:- duży wybór ćwiczeń- zarys gramatyki- podstawowe zwroty- słowniczek angielsko-polski

49.90zł

 

Psychologia społeczna

Część pierwsza została poświęcona myśleniu społecznemu. Część druga analizuje problem wpływów społecznych. Dowiadując się o konformizmie, perswazji i interakcjach grupowych, możemy lepiej rozpoznawać subtelne formy nacisku społecznego. Część trzecia wskazuje, w jaki sposób znajdują wyraz na poziomie postaw i zachowań stosunki społeczne.

99.00zł
$nbsp;

 

Globalizacja

W książce tej Joseph E. Stiglitz przedstawia "blaski i cienie" dotychczasowego procesu globalizacji. Omawia liczne błędy popełnione przez rządy i instytucje międzynarodowe, niespełnione obietnice, sytuacje kryzysowe, a także działania Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Krytykując obecne mechanizmy, przedstawia także propozycje zmian.

49.90zł

 

Udar mózgu. Podręczny atlas

Bogato ilustrowana publikacja na temat rozpoznawania, epidemiologii, czynników ryzyka, patofizjologii, objawów i leczenia udaru mózgu, a także rehabilitacji pacjentów po udarze.

33.60zł
$nbsp;

Tom 11 w serii

Wprowadzenie do psychologii osobowości. Wydanie nowe

Książka zawiera krytyczny przegląd teorii, które wniosły największy wkład w rozwój psychologii osobowości w ubiegłym i na początkach bieżącego wieku oraz określają kształt współczesnej nauki o osobowości. Panoramiczne ujęcie umożliwia poznanie i wzajemną konfrontację różnych systemów teoretycznych, prezentuje główne zagadnienia psychologii osobowości, daje orientację w nurtach ...

51.45zł

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

W prezentowanej książce autor ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi całościowo w kontekście strategii firmy, jej struktury i kultury organizacyjnej oraz czynników zewnętrznych. W kolejnych rozdziałach przedstawia genezę i rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, jej współczesne ujęcie oraz charakteryzuje główne obszary, takie jak planowanie zatrudnienia, kształtowanie stanu i struktury ...

62.00zł
$nbsp;

 

Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy.

Zamiast zużyć studenta szczegółami technicznymi klasycznych rachunków, przydatnymi tylko w kształceniu przyszłych logików, podręcznik przedstawia elementy logiki presupozycji i pragmatyki logicznej. Dzięki temu logika prezentuje się nie jako zespół dogmatów, lecz jako elastyczne narzędzie, które w różnych kontekstach badawczych i konwersacyjnych może mieć różne zastosowanie.

30.20zł

Terapia. Zagadnienia etyczne, prawne, organizacyjne i społeczne

Psychiatria. Tom 3

Ostatnie dziesięciolecie XX wieku, zwane również dekadą badań nad mózgiem, przyniosło ogromny postęp wiedzy dotyczącej zarówno patogenezy zaburzeń psychicznych, ich leczenia, jak i nowych ujęć klasyfikacyjnych. Sytuacja ta stworzyła pilną potrzebę opracowania polskiego podręcznika uwzględniającego te osiągnięcia, a jednocześnie przydatnego w szkoleniu psychiatrów zgodnie z wprowadzanym ...

169.00zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu