Monografie

 

Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

Książka Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelnikowi przesłania pedagogicznego Marii Montessori. Pomimo, ze w pracach Autorki często pojawiał się termin „metoda”, to M. Montessori zawsze w końcowym rezultacie chodziło o wszechstronną pomoc dziecku w jego trudzie indywidualnego rozwoju oraz włączenie go do życia w kulturze i ...

34.80zł

W szkole i internacie ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych i niedowidzących

Zachowania uczniów klas II o różnym stopniu utraty wzroku

"... W pracy postawiłam sobie zadanie przedstawienia zachowań, jakie charakteryzują uczniów o różnym stopniu utraty wzroku na początkiu ich kariery szkolnej. Wybrałam do opisu uczniów klasy II, wychodząc z założenia, że dopiero w klasie II można właściwie opisać poziom rozwoju uczniów niewidomych i niedowidzących przebywających w ośrodku, gdyż wcześniej przeżywają oni silnie zmianę ...

2.10zł
$nbsp;

 

Historia seksu

Reay Tannahill (1929–2007) była szkocką pisarką, której publikacje, zarówno powieści, jak i monografie historyczne, do dziś pozostają bestsellerami. Absolwentka historii i socjologii o bogatym życiorysie zawodowym, sukces osiągnęła najpierw książką „Food in History” (1973). Pierwsze wydanie, potem uzupełniane, „Historii seksu” pochodzi z 1980 roku. Styl pisarski Tannahill jest atrakcyjny zarówno ...

68.00zł

 

Neuropsychologia osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS

Praca habilitacyjna autorki poświęcona zagadnieniu zaburzeń neuropsychologicznych stanowiących konsekwencję zakażenia wirusem HIV.

20.00zł
$nbsp;

 

Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym.

Książka jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferenji Naukowej, która odbyła się 25-26 maja 2000 roku w Kazimierzu Dolnym. Zamieszczone w publikowanych materiałach zróżnicowane teksty wielu autorów prezentujących różne środowiska naukowe, różne koncepcje badawcze ukazują ogromną różnorodność i złożoność problematyki rewalidacji i resocjalizacji we współczesnej pedagogice specjalnej. ...

26.99zł

 

O poznawaniu dobra moralnego. Różne rozumienie intuicji w etyce polskiej.

Konstrukcja niniejszej książki ma na celu pokazanie twórczego wynikania przemyśleń polskich intuicjonistów z założeń poczynionych przez znane nurty intuicjonizmu europejskiego. Punktem wyjścia tych rozważań jest przyjęta przez zaprezentowanych filozofów idea autentycznego poznania w etyce, wsparta na idei prawdy nieuwarunkowanej i koniecznej. Analizowane poglądy intuicjonistów polskich: K. Twardowskiego,T. ...

22.58zł
$nbsp;

 

Marketing dla menedżerów

Praktyczny przewodnik ujmuje kształt problematyki marketingowej. Znajdziesz tu: marketing w strukturze organizacyjnej firmy, rola informacji w zarządzaniu marketingowym, badania marketingowe, decyzje marketingowe związane z polityką produktu, polityka sprzedaży, polityka komunikacji, strategia marketingowa firmy, itp..

Artykuł przeceniony - bez prawa zwrotu

10.50zł

 

Funkcja etniczno-kulturowa szkół mniejszości narodowych.

Autor zwraca w swej pracy uwagę na znaczenie kultury estetycznej w formowaniu poczucia tożsamości narodowej oraz na wzajemną współzależność narodowej autoidentyfikacji i postaw wobec innych narodów. Całość podzielona jest na sześć części: "Mniejszości narodowe jako przedmiot badań", "Szkoła dla mniejszości narodowych w sytuacji zderzenia kultur. Przegląd literatury oraz stanowisko własne", ...

5.25zł
$nbsp;

 

Odzyskiwanie miasta. Władza i tożsamość społeczna.

Książka powstała w efekcie prac empirycznych, prowadzonych na terenie gminy i miasta Lubomierz

10.50zł

 

Bogactwo i ubóstwo

George Gilder, autor MicrocosmRecapturing the Spirit of Enterprise, jest członkiem Discovery Institute w Seattle. Jego międzynarodowy bestseller porusza przełomowy problem współczesnego społeczeństwa: jak doprowadzić do wzrostu gospodarczego i zlikwidować ubóstwo. Gilder twierdzi, że tylko nieskrępowana przedsiębiorczość dostarcza ekonomicznej siły i nadziei dla ubogich. Dowodzi on ...

45.00zł
$nbsp;
 
Subskrybuje zawartość

Secondary menu

płatności obsługuje payu