BPCQ - Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu

Autor:
Suzanne Skevington
Adaptacja:
Zygfryd Juczyński
Wiek:
Dorośli
Procedura:
badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 10 minut
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Narzędzie jest częścią zbioru "NPPPZ - Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Opis: BPCQ jest przeznaczony do badania osób chorych, uskarżających się na ból. Kwestionariusz składa się z 13 stwierdzeń wchodzących w skład trzech czynników, które mierzą siłę indywidualnych przekonań dotyczących kontrolowania bólu osobiście (czynniki wewnętrzne),poprzez wpływ lekarzy (siły innych), czy też poprzez przypadkowe zdarzenia.

Rzetelność: Wskaźnik zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha wyniósł 0,75 dla całej skali oraz 0,85 dla wymiaru dotyczącego wpływu lekarzy, 0,82 dla wymiaru dotyczącego czynników wewnętrznych i 0,58 dla wymiaru odnoszącego się do wpływu przypadku.

Trafność: Trafność diagnostyczną ustalono porównując wyniki BPCQ z wynikami innych metod, mierzących podobne aspekty kontroli. Wykazano umiarkowaną korelację z wybranymi skalami MHLC; znaczące zależności wystąpiły tylko w grupie pacjentów onkologicznych.

Normy: Skala nie posiada norm. Uzyskany wynik porównuje się ze średnim wynikiem w jednej z sześciu badanych grup klinicznych: chorych ze stwardnieniem rozsianym, pacjentów z przewlekłym bólem, pacjentów z bólem kręgosłupa, kobiet z rozpoznaniem migreny, kobiet z rakiem sutka i macicy, chorzy ze zmianami zwyrodnieniowymi.

Zastosowanie: Kwestionariusz może mieć zastosowanie w diagnozie i terapii pacjentów z bólem, leczonych ambulatoryjnie lub stacjonarnie.

 


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
11.55zł
14.21zł
23%
14.21zł
220.15zł
231.16zł
5%
231.16zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu