Ankieta EFPA

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Psychologowie!

Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Pracownia Testów Psychologicznych PTP zachęcają do wzięcia udziału w międzynarodowym sondażu badającym opinię psychologów na temat jakości badań psychologicznych oraz metod diagnostycznych dostępnych w poszczególnych krajach.

Sondaż prowadzony jest z inicjatywy Komisji d/s Testów i Diagnozy Psychologicznej (EFPA Board of Assessment) działającej przy Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych już od dwudziestu lat i ma na celu monitorowanie tego, jak zmieniają się opinie psychologów na temat różnych problemów związanych z wykorzystywaniem testów w codziennej pracy.

W poprzedniej edycji sondażu, w 2009 roku, Polska uczestniczyła po raz pierwszy, a swoją opinią podzieliło się z nami 544 polskich psychologów pracujących w różnych obszarach zastosowań praktyki psychologicznej – powtórzmy wspólnie ten wynik! Dane zebrane w naszym kraju przyczyniły się do sformułowania wniosków o kondycji badań psychologicznych na świecie, a można o tym przeczytać w artykule Profesora Arne Eversa i współpracowników. Natomiast informacje o stanie polskiej diagnozy w oczach psychologów na rok 2009 zaprezentowała dr Aleksandra Jaworowska w „Nowinach Psychologicznych” (zainteresowani mogą znaleźć adresy bibliograficzne w przypisach na dole strony).

Badania świadomości diagnostycznej psychologów wskazują m.in. na to, jak zmiany zachodzące w otaczającym świecie wpływają na podejście do zadań zawodowych związanych z przygotowywaniem opinii, orzeczeń i raportów z badań testami oraz współpracy w tym zakresie z innymi profesjonalistami, niebędącymi psychologami. Pozwalają np. uchwycić postawy psychologów względem takich zjawisk, jak liberalizacja dostępu do metod diagnozy psychologicznej, dostrzeganie nieprawidłowości w stosowaniu testów, konieczność wprowadzenia regulacji prawnych w zakresie kontroli jakości testów i praktyki diagnostycznej czy prowadzenie badań przez Internet. Dzięki temu społeczność psychologów – w Polsce, ale też w Europie czy na świecie – może budować swoją tożsamość, mówić jednym głosem i podejmować spójne działania na rzecz profesjonalnego rozwoju zawodu, który reprezentuje, oraz podwyższania jakości usług świadczonych na rzecz innych ludzi.

Aktualnie trwa kolejna, już trzecia na świecie i druga w Polsce, edycja tego badania. Serdecznie zapraszamy do udziału i będziemy wdzięczni, jeżeli poświęci Pan/Pani nieco czasu na przekazanie nam swoich szczerych opinii na temat szeregu kwestii dotyczących stosowania testów. Prosimy również o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o tym sondażu, abyśmy mogli poznać opinię jak największej liczby psychologów! Poznajmy się!

Sondaż jest anonimowy, a Pani/Pana opinia jest dla nas bardzo ważna.


Ankietę można:

 

W razie pytań związanych z sondażem lub możliwością uzyskania ankiet w wersji papierowej prosimy o kontakt (telefon 22 841 02 37 lub e-mail a.ziolek@practest.com.pl).

                                                                                                                                                      Z poważaniem
                                                                                                                                          Urszula Brzezińska i Agata Ziółek
                                                                                                                                                 Koordynatorki projektu

 

Evers, A. I in. (2012). Testing Practices in the 21st Century: Developments and European Psychologists’ Opinions. European Psychologists, 17, 300–320.
Jaworowska, A. (2009). Co polscy psychologowie sądzą o testach? Nowiny Psychologiczne, 1, 5–20.


 

Secondary menu

płatności obsługuje payu