Alkohol a zdrowie. 30. Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych

Alkohol a zdrowie. 30. Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Typ:
Książka
Dostępność:
Produkt dostępny
Wydawca:
Rok:
2 004
ISBN:
83-89566-04-4
5.30zł

Publikacja ta jest podsumowaniem seminarium naukowego zorganizowanego w czerwcu 2003 roku w Mądralinie k/Warszawy przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Punktem wyjścia dyskursu naukowego były wyniki ogólnopolskich badań ankietowych „Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania”, przeprowadzonych w 2002 roku na zlecenie PARPA przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie i opracowanych przez prof. Janusza Sierosławskiego. W książce zawarto wyselekcjonowany materiał badawczy, przedstawiający wybrane aspekty problemów alkoholowych, a także przebieg debaty, w której uczestniczyli zaproszeni do udziału w seminarium naukowcy oraz wynikające z niej konkluzje.

Istotną częścią prezentowanej publikacji jest także skrót raportu z ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych w 2003 roku. Porównanie wyników badań przeprowadzonych rok po roku pozwoliło uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania, jaki wpływ na spożycie alkoholu przez Polaków miała bezprecedensowa decyzja rządu obniżająca o 1/3 wysokość podatku akcyzowego od napojów spirytusowych, jak zmieniła się struktura konsumpcji i które grupy społeczne najsilniej zareagowały na zmieniające się proporcje cen poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu