Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA
obraz

Jeśli jesteś pedagogiem, socjologiem, filozofem, pracujesz w obszarze promocji zdrowia, jesteś lekarzem, pielęgniarką, logopedą, neurologopedą, psychoterapeutą, terapeutą uzależnień,psychiatrą, specjalistą ds. HR lub doradcą zawodowym, to jest oferta skierowana do Ciebie.

Dlaczego warto zapisać się na szkolenie online z Psychometrii?

obraz

Z przyjemnością informujemy, że produkcja kolejnego narzędzia zbliża się ku końcowy i na początku października pojawi się w sprzedaży zrewidowana wersja testu d2.

Zadanie osoby badanej polega na wykreślaniu w ograniczonym czasie zadanych symboli spośród innych podobnych. Wyniki testu dostarczają wskaźników pozwalających na ocenę zdolności do koncentracji, a także tempa oraz dokładności pracy.   

obraz

Psychologów i studentów piątego roku magisterskich studiów psychologicznych, zainteresowanych stosowaniem MMPI®- 2, zapraszamy na szkolenie:

2020-09-14
obraz

Dla wszystkich, którzy czekają na WISC-V (Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte) mamy dobrą wiadomość: udało się nam przyspieszyć prace i jeszcze w tym roku pojawią się w sprzedaży arkusze i pomoce do tego narzędzia.

obraz

Odpowiadając na kierowane do nas pytania, z przyjemnością informujemy, że w październiku ruszamy ze szkoleniami online.

Mamy już opracowane dwa e-szkolenia:

obraz

Zasady odpłatnego udostępniania uczelniom wyższym do celów dydaktycznych elektronicznych wersji podręczników i kluczy w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

obraz

Zgodnie z życzeniem naszych klientów, którzy czasami wykorzystują skalę Leiter-3 wyłącznie do oceny inteligencji niewerbalnej, wprowadziliśmy do sprzedaży nowy typ arkuszy zapisu przeznaczony do rejestrowania wyników jedynie testów Baterii Poznawczej.     

obraz

Zastanawiając się nad uwarunkowaniami skuteczności działań człowieka, efektywności z jaką uczy się, pracuje i radzi sobie w różnych sytuacjach życiowych, warto brać pod uwagę nie tylko jego inteligencję i inne zdolności, lecz także sposób, w jaki podchodzi do problemów. Jednym z istotnych aspektów  tego sposobu podejścia jest czas poświęcany na rozwiązywanie zadań czy podejmowanie decyzji. Czy jest to czas optymalnie dostosowany do ważności i trudności zadania, gwarantujący dobrą jakość rozwiązania?

obraz

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Profesora Jana Strelaua, jednego z najwybitniejszych polskich psychologów. Był wieloletnim pracownikiem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W swojej działalności naukowej zajmował się przede wszystkim psychologią różnic indywidualnych. Na świecie znany jest między innymi jako twórca Regulacyjnej Teorii Temperamentu.

obraz

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym zakończyło się pierwsze szkolenie online ze stosowania i interpretacji Skal Inteligencji i Rozwoju IDS-2 prowadzone przez Pracownię, a organizowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Pierwszym etapem kursu była samodzielna praca uczestników na platformie szkoleniowej Pracowni Testów Psychologicznych.

Secondary menu

płatności obsługuje payu