logo
logo

Objęliśmy patronatem 32. Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej

Minuta czytania • czwartek, 9 maja 2024

 

Z przyjemnością informujemy, że objęliśmy patronatem 32. Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej, która w tym roku odbywa się pod hasłem "Wspieranie Rozwoju – Postęp i Przemiana".

 

Konferencja, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka i Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, odbędzie się w dniach 06-08.06.2024 r. w Łodzi.

Jednym z wydarzeń podczas Konferencji będzie sympozjum zgłoszone przez naszych pracowników merytorycznych pt. „Poszukiwania rozwiązań poprawiających jakość diagnozy dzieci i młodzieży”.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać nowe narzędzia nad którymi obecnie pracujemy: SENA, BYI-2, EXAT i VINELAND. 

Podczas sympozjum zostaną zaprezentowane cztery przykłady możliwości poprawy jakości diagnozy dzieci i młodzieży, które odpowiadają na cztery różne problemy, jakie pojawiają się w tej diagnozie.

  • Pierwszy z nich polega na konieczności oceny wiarygodności zebranych informacji i integracji danych pochodzących z różnych źródeł (samoopis, opis przez rodzica i opis przez nauczyciela). Rozwiązanie tego problemu zostanie zaprezentowane na przykładzie Systemu Diagnozy Dzieci i Młodzieży SENA.
  • Drugi problem polega na trudności w różnicowaniu różnego rodzaju zaburzeń, co pełni kluczową rolę w doborze odpowiednich interwencji psychologicznych lub terapeutycznych. Zestaw Kwestionariuszy Becka dla Dzieci i Młodzieży BYI-2 zostanie zaprezentowany jako propozycja umożliwiająca diagnozę różnicową zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych.
  • Trzeci problem polega na niedostatecznej trafności samoopisu, szczególnie w sytuacji diagnozy zaburzeń. Jako propozycja rozwiązania tego problemu w odniesieniu do ADHD zostanie zaprezentowany komputerowy test wykonaniowy EXAT.
  • Ostatnim rozważnym problemem będzie trafność oceny niepełnosprawności intelektualnej, która zbyt często jest formułowana jedynie na podstawie diagnozy inteligencji. Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie obok narzędzi do pomiaru inteligencji również narzędzi do oceny zachowań adaptacyjnych, takich jak ABAS-3 lub VINELAND.

Więcej informacji o Konferencji

 

 

Inne aktualności

Podziękowania za patronat Konferencji Naukowej „Oko w oko z... psychoonkologią”

Podziękowania za patronat Konferencji Naukowej „Oko w oko z... psychoonkologią”

Jesteśmy solidarni z Ukrainą!

Trwająca w Ukrainie wojna spowodowała konieczność diagnozy osób nie posługujących się językiem polskim. Staramy się ułatwić badanie osób przybyłych z Ukrainy.

Jesteśmy solidarni z Ukrainą!

Szkolenie: IE – Pomiar inteligencji emocjonalnej

Szkolenie umożliwia zaznajomienie się z psychometrycznymi narzędziami do pomiaru IE: SIE-T, TRE, INTE, DINEMO, PKIE

Szkolenie: IE – Pomiar inteligencji emocjonalnej

Objęliśmy patronatem konferencję „Oko w oko z… psychoonkologią"

Objęliśmy patronatem konferencję  „Oko w oko z… psychoonkologią"

Szkolenie z PSI-4 i SIPA

Zapraszamy na szkolenie ze stosowania testów do pomiaru nasilenia stresu rodzicielskiego

Szkolenie z PSI-4 i SIPA

Szkolenia stacjonarne z cyklu „Warsztat specjalisty HR”

Zapraszamy na szkolenia ze stosowania testów LMI, LBQ, CWP i WERK oraz narzędzi do pomiaru inteligencji emocjonalnej

Szkolenia stacjonarne z cyklu „Warsztat specjalisty HR”

Szkolenie z cyklu „Warsztat specjalisty HR”

Inwentarz BIP – Badanie osobowości w kontekście zawodowym. Pomiar kompetencji kierowniczych, społecznych i przystosowania do warunków pracy.

Szkolenie z cyklu „Warsztat specjalisty HR”

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙