ADI-R Wywiad do Diagnozy Autyzmu – Wersja zrewidowana

Autorzy:
Michael Rutter, Ann LeCouteur, Catherine Lord
Polska adaptacja:
Izabela Chojnicka, Ewa Pisula
Wiek:
Osoba w dowolnym wieku, pod warunkiem, że jej wiek umysłowy to przynajmniej 24 miesiące
Procedura:
Badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu
Użytkownicy:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria:
C

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Wywiad do Diagnozy Autyzmu – Wersja zrewidowana (ADI-R) to poszerzony wywiad, którego celem jest zdobycie informacji niezbędnych do postawienia diagnozy dotyczącej spektrum autyzmu. ADI-R jest narzędziem powszechnie stosowanym na świecie i uznawanym za element złotego standardu w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu; często stosowany jest łącznie z ADOS-2.

Użytkownikiem ADI-R powinna być osoba doświadczona w przeprowadzaniu wywiadów klinicznych, dobrze zaznajomiona z pojęciem zaburzeń ze spektrum autyzmu i z różnymi sposobami przejawiania się tych zaburzeń w zachowaniu. Ważne jest, by uprzednio miała możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentami i obserwacji ich zachowania, i w ten sposób zdobyła doświadczenie w wychwytywaniu objawów ASD przejawiających się w zachowaniu.

Przeprowadzenie tego wywiadu wymaga współpracy ze strony osoby informującej (rodzica lub opiekuna). Osoba diagnozowana nie jest obecna podczas przeprowadzania wywiadu. Przeprowadzenie wywiadu i obliczenie wyników zajmuje zazwyczaj od 1,5 do 2,5 godziny. Procedura badania jest w wysokim stopniu wystandaryzowana, aby zagwarantować, że osoba informująca przekaże systematyczny i szczegółowy opis zachowania osoby diagnozowanej.

Do przeprowadzenia badania z użyciem ADI-R służy protokół Wywiadu do Diagnozy Autyzmu (ADI-R), tj. 85-stronicowy zeszyt zawierający 93 pozycje dotyczące wymiarów funkcjonowania uwzględnionych w wywiadzie. Protokół wywiadu jest wykorzystywany do odnotowywania i kodowania odpowiedzi osoby informującej. Do obliczenia wyników wykorzystywany jest Arkusz algorytmów ADI-R.

Wywiad dotyczy przede wszystkim trzech sfer funkcjonowania: języka/komunikowania się, interakcji społecznych opartych na wzajemności oraz sztywnych, powtarzających się i stereotypowych wzorców zachowania i zainteresowań. Autorki polskiej adaptacji, prof. Ewa Pisula i dr Izabela Chojnicka, zawarły  w podręczniku informacje wspierające stosowanie ADI-R w kontekście najnowszej wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu.

Algorytmy ADI-R to podstawa interpretacji wyników; mogą być wykorzystywane na dwa różne sposoby. Najczęściej stosowane są algorytmy diagnostyczne, uwzględniające pełną historię rozwoju osoby badanej, wykorzystywane w celu postawienia diagnozy ADI-R. To zastosowanie algorytmów zostało w pełni przebadane i zwalidowane, tj. sprawdzono trafność i rzetelność algorytmów wykorzystywanych w tym celu. Drugi rodzaj algorytmów to algorytmy aktualnego zachowania. W tym przypadku wyniki odnoszą się do zachowania osoby badanej obserwowanego w ostatnich miesiącach przed wywiadem. Podejście to może pomóc ocenić funkcjonowanie w różnych wymiarach i daje bazę do porównań ważną z perspektywy planowania terapii i oceny jej skuteczności.

W przypadku dzieci i młodzieży ADI-R może być drugim krokiem w diagnozie zaburzeń spektrum autyzmu po wykorzystaniu Zestawu Kwestionariuszy ASRS, pozwalających na zebranie informacji dotyczących funkcjonowania w  okresie ostatniego miesiąca. Gdy dane o bieżącym funkcjonowaniu dziecka czy nastolatka budzą niepokój, ważne jest zebranie danych o rozwoju, niezbędnych do postawienia diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu; ADI-R pozwala na zbadanie przebiegu rozwoju i daje możliwość oceny aktualnego funkcjonowania z uwzględnieniem tego przebiegu.

W podręczniku przedstawiono również wyniki badań właściwości psychometrycznych polskiej wersji ADI-R. Uzyskane dane wskazują na wysoką rzetelność wersji polskiej szacowaną z użyciem analizy zgodności wewnętrznej, zgodności ocen sędziów kompetentnych oraz stabilności wyników w czasie. Protokół ADI-R charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością. Porównania międzygrupowe ujawniły statystycznie istotne różnice między grupą osób z ASD i grupą kontrolną we wszystkich skalach, podskalach i pozycjach składających się na ADI-R, wskazując na dobrą trafność diagnostyczną. Polska wersja ADI-R charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi i może być stosowana w indywidualnej diagnostyce klinicznej.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, protokół wywiadu 10 egz., arkusze algorytmów 10 egz.)
  • Podręcznik
  • Protokół wywiadu (10 egz.)
  • Arkusze algorytmów (10 egz.)


 Szkolenie ze stosowania i interpretacji ADI-R jest w przygotowaniu.


Cennik testów ważny od dnia 1.01.2022 r. do dnia 30.06.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
430.00zł
487.50zł
-
487.50zł
230.00zł
241.50zł
5%
241.50zł
170.00zł
209.10zł
23%
209.10zł
30.00zł
36.90zł
23%
36.90zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu