ADI-R

Podtytuł: 
Wywiad do Diagnozy Autyzmu – Wersja Zrewidowana
Autorzy: 
Michael Rutter, Ann LeCouteur, Catherine Lord

Częściowo ustrukturyzowany wywiad służący do diagnozy autyzmu, wykorzystywany często łącznie z ADOS-2; zaliczany do „złotego standardu” diagnozy autyzmu; pozwala na różnicowanie ASD i innych zaburzeń rozwojowych. Obejmuje m.in, pytania o wczesny rozwój, nabycie i utratę umiejętności językowych i innych, rozwój społeczny i zabawę. Wywiad przeprowadza się z rodzicami lub opiekunami osoby diagnozowanej. ADI-R daje możliwość uzyskania wyników w trzech skalach: Komunikacji, Interakcji społecznych i Wzorców zachowań i zainteresowań.

Dobre właściwości psychometryczne uzasadniają stosowanie ADI-R zarówno w praktyce klinicznej, jak i w badaniach naukowych.

Autorkami adaptacji polskiej są Izabela Chojnicka, Ewa Pisula.

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu