ABAS-3 System Oceny Zachowań Adaptacyjnych – wydanie trzecie

Autorzy:
Patti L. Harrison, Thomas Oakland
Polska adaptacja:
Wojciech Otrębski (koordynator zespołu), Ewa Domagała-Zyśk, Katarzyna Rutkowska, Agnieszka Sudoł, Grzegorz Wiącek
Wiek:
Dzieci i młodzież w wieku 0–20 lat
Procedura:
Badania indywidualne, czas nieograniczony, ok 25 min
Szczególnie przydatne dla:
Psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi
Kategoria testu:
B1 – dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii

System Oceny Zachowań Adaptacyjnych to narzędzie umożliwiające kompleksową ocenę zachowań adaptacyjnych niezbędnych do efektywnego i niezależnego funkcjonowania w społeczności. Istnieje 5 wersji kwestionariusza: dwie dla rodzica i dwie dla nauczyciela (0-5 lat oraz 5-20 lat), oraz wersja do samoopisu przeznaczona do badania osób w wieku od 16 do 20 lat.

Każda z wersji składa się z 10 skal opisujących różne aspekty funkcjonowania adaptacyjnego: Komunikacja, Życie w społeczności, Umiejętności funkcjonalne, Życie domowe, Życie szkolne, Zdrowie i bezpieczeństwo, Wypoczynek, Samoobsługa, Kierowanie sobą, Uspołecznienie, Motoryka (do 5. roku życia), Praca (od 16. roku życia).

Na podstawie skal obliczane są wyniki w trzech sferach funkcjonowania adaptacyjnego:

 • poznawczej
 • społecznej
 • praktycznej

oraz Ogólny Wskaźnik Adaptacji.

W skład ABAS-3 wchodzi także Plan interwencji, zawierający propozycje rekomendowanych działań rehabilitacyjnych i treningowych dopasowanych do wszystkich pozycji testowych z arkuszy badań. Stanowi doskonałą pomoc w pracy z osobami z zaburzeniami adaptacji.

Rzetelność: Zarówno bardzo wysoka lub wysoka zgodność wewnętrzna Ogólnego Wskaźnika Adaptacji, jak i wyników w sferach oraz w skalach. Potwierdzona wysoka stabilność bezwzględna narzędzia i dość wysoka zgodność ocen pomiędzy dwoma oceniającymi.

Trafność: W badaniach polskich porównywano dzieci i młodzież z próby ogólnej z dziećmi z szeregu różnych grup klinicznych, w tym z dziećmi z: niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, ADHD, zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy niedosłuchem. Potwierdzona została trafność dyskryminacyjna narzędzia – wyniki dzieci z diagnozami klinicznymi istotnie różniły się od wyników dzieci z populacji ogólnej.

Normy: Normy w podziale na kilkanaście grup wieku dla każdej z wersji, opracowane łącznie na postawie 1672 kwestionariuszy.

Zastosowanie: ABAS-3 jest pierwszym w pełni znormalizowanym narzędziem na polskim rynku testów służącym do oceny zachowań adaptacyjnych u dzieci i młodzieży. To przede wszystkim znakomite narzędzie do oceny poziomu przystosowania społecznego, które jest drugim ważnym kryterium, obok poziomu funkcjonowania intelektualnego, w diagnozie niepełnosprawności intelektualnej. Posiada także szereg innych zastosowań:

 • pomoc w diagnozie i klasyfikacji zaburzeń rozwojowych i zaburzeń zachowania;
 • diagnoza ograniczeń funkcjonalnych pojawiających się u dzieci i młodzieży z zaburzeniami i niepełnosprawnościami;
 • jako narzędzie dokumentujące konieczność otrzymania przez badaną osobę określonych form wsparcia;
 • w procesie planowania i monitorowania terapii lub treningu;
 • ewaluacja określonych programów terapeutycznych lub badań nad efektywnością terapii.
Materiały:
 • Komplet (podręcznik oryginalny, podręcznik polski, Plan interwencji, arkusze: Dorosły 16–20 lat, Rodzic 0–5 lat, Rodzic 5–20 lat, Nauczyciel 2–5 lat, Nauczyciel 5-20 lat, Porównanie wyników – po 10 arkuszy każdego rodzaju)
 • Arkusze – Dorosły, wiek 16–20 lat (10 egz.)
 • Arkusze – Nauczyciel/Opiekun-niania, wiek 2–5 lat (10 egz.)             
 • Arkusze – Nauczyciel, wiek 5–20 lat (10 egz.)
 • Arkusze – Rodzic/opiekun prawny, wiek 0–5 lat (10 egz.)
 • Arkusze – Rodzic/opiekun prawny, wiek 5–20 lat (10 egz.)
 • Arkusze – Porównanie wyników (10 egz.)
 • Podręcznik oryginalny
 • Podręcznik polski
 • Podręcznik: Plan interwencji

Zapraszamy na szkolenie:

Stosowanie i interpretacja Systemu Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3


Cennik testów ważny od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
1 233.75zł
1 339.88zł
-
1 339.88zł
336.00zł
352.80zł
5%
352.80zł
283.50zł
297.68zł
5%
297.68zł
367.50zł
385.88zł
5%
385.88zł
47.25zł
58.12zł
23%
58.12zł
47.25zł
58.12zł
23%
58.12zł
47.25zł
58.12zł
23%
58.12zł
47.25zł
58.12zł
23%
58.12zł
47.25zł
58.12zł
23%
58.12zł
10.50zł
12.92zł
23%
12.92zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu