ABAS-3 System Oceny Zachowań Adaptacyjnych – wydanie trzecie

Autorzy:
Patti L. Harrison, Thomas Oakland
Polska adaptacja:
Wojciech Otrębski (koordynator zespołu), Ewa Domagała-Zyśk, Katarzyna Rutkowska, Agnieszka Sudoł, Grzegorz Wiącek
Wiek:
Dzieci i młodzież w wieku 0–20 lat
Procedura:
Badania indywidualne, czas nieograniczony, ok 25 min
Szczególnie przydatne dla:
Psycholodzy (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi – po odbyciu szkolenia.
Kategoria testu:
B2

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

System Oceny Zachowań Adaptacyjnych to narzędzie umożliwiające kompleksową ocenę zachowań adaptacyjnych niezbędnych do efektywnego i niezależnego funkcjonowania w społeczności. Istnieje pieć wersji kwestionariusza: dwie dla rodzica i dwie dla nauczyciela (05 lat oraz 520 lat), oraz wersja do samoopisu przeznaczona do badania osób w wieku od 16 do 20 lat.

Każda z wersji składa się z 10 skal opisujących różne aspekty funkcjonowania adaptacyjnego: Komunikacja, Życie w społeczności, Umiejętności funkcjonalne, Życie domowe, Życie szkolne, Zdrowie i bezpieczeństwo, Wypoczynek, Samoobsługa, Kierowanie sobą, Uspołecznienie, Motoryka (do 5. roku życia), Praca (od 16. roku życia).

Na podstawie skal obliczane są wyniki w trzech sferach funkcjonowania adaptacyjnego:

 • poznawczej
 • społecznej
 • praktycznej

oraz Ogólny Wskaźnik Adaptacji.

W skład ABAS-3 wchodzi także Plan interwencji, zawierający propozycje rekomendowanych działań rehabilitacyjnych i treningowych dopasowanych do wszystkich pozycji testowych z arkuszy badań. Stanowi doskonałą pomoc w pracy z osobami z zaburzeniami adaptacji.

System Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3 został opracowany w celu realizacji międzynarodowych standardów (DSM-5, ICD-10) dotyczących diagnozy niepełnosprawności intelektualnej, według których drugim obok pomiaru intelektu niezbędnym elementem prawidłowej diagnozy w tym zakresie jest ocena zachowań adaptacyjnych.

Oryginalne wydanie ABAS-3jest szeroko wykorzystywane do identyfikowania NI, a także do opisu mocnych i słabych stron funkcjonowania adaptacyjnego osób z tym rodzajem niepełnosprawności.

Rzetelność: Zarówno bardzo wysoka lub wysoka zgodność wewnętrzna Ogólnego Wskaźnika Adaptacji, jak i wyników w sferach oraz w skalach. Potwierdzona wysoka stabilność bezwzględna narzędzia i dość wysoka zgodność ocen pomiędzy dwoma oceniającymi.

Trafność: W badaniach polskich porównywano dzieci i młodzież z próby ogólnej z dziećmi z szeregu różnych grup klinicznych, w tym z dziećmi z: niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, ADHD, zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy niedosłuchem. Potwierdzona została trafność dyskryminacyjna narzędzia – wyniki dzieci z diagnozami klinicznymi istotnie różniły się od wyników dzieci z populacji ogólnej.

Normy: Normy w podziale na kilkanaście grup wieku dla każdej z wersji, opracowane łącznie na postawie 1672 kwestionariuszy.

Zastosowanie: ABAS-3 jest pierwszym w pełni znormalizowanym narzędziem na polskim rynku testów, służącym do oceny zachowań adaptacyjnych u dzieci i młodzieży. To przede wszystkim znakomite narzędzie do oceny poziomu przystosowania społecznego, które jest drugim ważnym kryterium, obok poziomu funkcjonowania intelektualnego, w diagnozie niepełnosprawności intelektualnej. Posiada także szereg innych zastosowań:

 • pomoc w diagnozie i klasyfikacji zaburzeń rozwojowych i zaburzeń zachowania;
 • diagnoza ograniczeń funkcjonalnych pojawiających się u dzieci i młodzieży z zaburzeniami i niepełnosprawnościami;
 • jako narzędzie dokumentujące konieczność otrzymania przez badaną osobę określonych form wsparcia;
 • w procesie planowania i monitorowania terapii lub treningu;
 • ewaluacja określonych programów terapeutycznych lub badań nad efektywnością terapii.
Materiały:
 • Komplet (podręcznik oryginalny, podręcznik polski, Plan interwencji, arkusze: Dorosły 16–20 lat, Rodzic 0–5 lat, Rodzic 5–20 lat, Nauczyciel 2–5 lat, Nauczyciel 5-20 lat, Porównanie wyników 2–5 lat, Porównanie wyników 5–20 lat po 10 arkuszy każdego rodzaju)
 • Arkusze – Dorosły, wiek 16–20 lat (10 egz.)
 • Arkusze – Nauczyciel/Opiekun-niania, wiek 2–5 lat (10 egz.)             
 • Arkusze – Nauczyciel, wiek 5–20 lat (10 egz.)
 • Arkusze – Rodzic/opiekun prawny, wiek 0–5 lat (10 egz.)
 • Arkusze – Rodzic/opiekun prawny, wiek 5–20 lat (10 egz.)
 • Arkusze – Porównanie wyników, wiek 2–5 lat (10 egz.)
 • Arkusze – Porównanie wyników, wiek 5–20 lat (10 egz.)
 • Podręcznik oryginalny
 • Podręcznik polski
 • Podręcznik: Plan interwencji

  ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Stosowanie i interpretacja Systemu Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3

W przypadku użytkowników niebędących psychologami do zakupu ABAS-3 niezbędne jest zaliczenie szkolenia z podstaw psychometrii (zakończonego  egzaminem). Szkolenie ze stosowania i interpretacji ABAS-3  jest natomiast rekomendowane, ale nie obowiązkowe.
Udział psychologa w szkoleniu nie jest konieczny do zakupu testu. Ma na celu zapoznanie się z nowym narzędziem lub rozwinięcie umiejętności związanych ze stosowaniem i interpretacją testu.

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.12.2022r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
1 531.12zł
1 664.63zł
-
1 664.63zł
413.46zł
434.13zł
5%
434.13zł
348.86zł
366.30zł
5%
366.30zł
452.21zł
474.82zł
5%
474.82zł
58.15zł
71.52zł
23%
71.52zł
58.15zł
71.52zł
23%
71.52zł
58.15zł
71.52zł
23%
71.52zł
58.15zł
71.52zł
23%
71.52zł
58.15zł
71.52zł
23%
71.52zł
12.92zł
15.89zł
23%
15.89zł
12.92zł
15.89zł
23%
15.89zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu