WYTYCZNE MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI ds. TESTÓW (ITC)

Pracownia Testów Psychologicznych udostępnia polskim psychologom WYTYCZNE MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI ds. TESTÓW (International Test Commission - ITC) z 2000 roku dotyczące

STOSOWANIA TESTÓW oraz KOMPUTEROWYCH I INTERNETOWYCH BADAŃ TESTOWYCH (2005).

Polską wersję Wytycznych można również znaleźć na stronie International Test Commission - patrz LINKI

Secondary menu

płatności obsługuje payu