Test Kompetencji Rodzicielskich TKR

Podtytuł: 
Autorki: Aleksandra Jaworowska i Anna Matczak

Narzędzie przeznaczone jest do pomiaru kompetencji rodzicielskich rozumianych jako dyspozycje rodziców warunkujące stosowanie przez nich takich sposobów postępowania z dzieckiem, które sprzyjają jego rozwojowi – kształtowaniu u dziecka autonomii i umiejętności samoregulacyjnych oraz poczucia skuteczności. 

Ma służyć do badania zarówno aktualnych, jak i potencjalnych rodziców. Zadania testu zawierają opisy sytuacji i możliwych sposobów zachowania się w nich rodzica; badany każdorazowo ocenia w skali 1-4 prawdopodobieństwo, z jakim zachowałby się w dany sposób. Oprócz skali kompetencji narzędzie zawiera cztery sale dodatkowe pozwalające na ocenę skłonności rodzica do popełniania błędów: rygoryzmu, leseferyzmu, nadopiekuńczości i bezradności. Normalizację przeprowadzono na próbie obejmującej ponad 700 osób w wieku 20-59 lat.

wróć

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu