Test DCS-II

Autorzy: 
Sigrid Weidlich, Amin Derouiche i Wolfgang Hartje

Zrewidowana wersja testu DCS, która służy do oceny zdolności do zapamiętywania i uczenia się informacji niewerbalnych. Test bada jawną, semantyczną pamięć świeżą, zdolność do zapamiętywania i uczenia się niewerbalnych informacji figuralnych,  swobodnego przypominania informacji oraz opisuje proces uczenia się.

Wyniki testu dostarczają następujących wskaźników: Wskaźnik prawidłowych odtworzeń  - informuje  o szybkości uczenia się informacji figuralnych, Wskaźnik efektywności uczenia się  – informuje o strategii odpowiadania oraz o szybkości osiągnięcia kryterium nauczenia się, Wskaźnik błędu  – jest miarą błędności i niepewności podczas przypominania.  

Badania normalizacyjne prowadzone są na ogólnej populacji osób dorosłych w wieku 20-79 lat.

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu