Style kierowania w organizacji - pomiar i analiza interakcyjna

Tytuł szkolenia

Style kierowania w organizacji - pomiar i analiza interakcyjna

Termin

Zostanie ustalony

Godziny

10.00 - 17.00

Prowadzenie

Urszula Brzezińska

Cena

Psycholog - 300 zł, Niepsycholog - 300 + 250 zł (ceny netto)

Program szkolenia


Charakterystyka narzędzia

WERK - Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi

Autorzy:
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Służy do określenia dominującego stylu kierowniczego spośród czterech wyróżnionych typów:

 • Rewolucjonista,
 • Kapitan,
 • Ekonom,
 • Wodzirej

w układzie interpersonalnym (normy) oraz stwierdzić czy dla osoby badanej któryś ze stylów jest stylem dominującym (analiza profilowa).


WERK składa się z sześćdziesięciu przymiotników pogrupowanych w piętnaście zestawów. W skład każdego zestawu wchodzą cztery przymiotniki, które badany ma uporządkować od takiego, który opisuje go najlepiej (1), do takiego, który opisuje go najsłabiej lub wcale (4).

Konieczność skonfrontowania się osoby badanej z szerokim spektrum cech bez możliwości ominięcia zagrażających, niespójnych z obrazem siebie bodźców zmniejsza sposobność do zarządzania własnym wizerunkiem.

Na szkoleniu będzie możliwość zapoznania się z procedurą badania kwestionariuszem, jego właściwościami psychometrycznymi, zakresem zastosowań i możliwościami interpretacyjnymi. Znaczną część zajęć stanowić będą ćwiczenia z obliczania wyników oraz interpretacji wybranych konfiguracji (z uwzględnieniem interpretacji psychometrycznej, psychologicznej i w kontekście środowiska pracy).

Szczegółowy program szkolenia certyfikacyjnego będzie obejmować następujące zagadnienia:

1. Przedmiot badania – elementarna wiedza o badanym zjawisku: style kierowania w organizacji jako podstawowy wyznacznik kompetencji kierowniczych.
2. Zastosowanie w procesach HRowych.
3. Opis metody: budowa, struktura, charakter pozycji testowych, rodzaje wyników; ćwiczenia praktyczne.
4. Wartość psychometryczna metody: trafność, rzetelność, błąd pomiaru, normy.
5. Procedura badania:

- warunki badania
- sposób prowadzenia badania
- instrukcja i sposób rejestrowania odpowiedzi
- ćwiczenia praktyczne

6. Sposób opracowania wyników:

- Obliczanie wyników surowych i ich przekształcanie w wyniki przeliczone
- Korzystanie z norm zawartych w podręczniku
- Ćwiczenia praktyczne

7. Interpretacja wyników

- Psychometryczna i psychologiczna interpretacja wyników
- Sens poszczególnych wyników w skalach lub wskaźników
- Interpretacja poszczególnych wskaźników i całościowa interpretacja wyników
- Ćwiczenia praktyczne

8. Zasady etyczne prowadzenia badań testami w organizacji – kontrakt, świadoma zgoda, informacje zwrotne.


 CENA ZA SZKOLENIE (300,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE:

 • jednodniowe szkolenie
 • materiały dydaktyczne
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA ZA PRACĘ ZALICZENIOWĄ (250,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE (opłata obowiązkowa dla niepsychologów):

 • sprawdzenie pracy zailczeniowej
 • jedną poprawkę pracy zaliczeniowej
 • przy zaliczeniu pracy  - certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie stosowania testu WERK i uprawniający do jego nabywania

   

  O PROWADZĄCEJ


    
  Urszula Brzezińska
  Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP, psycholog, prowadzi szkolenia dla pracowników działów HR chcących wykorzystywać testy w codziennej praktyce zawodowej z zakresu standardów ich stosowania oraz wspierania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz zarządzania zespołem w organizacjach pożytku publicznego. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego bierze udział w pracach międzynarodowej komisji nadającej krajom członkowskim EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) prawo prowadzenia certyfikacji kompetencji użytkowników testów psychologicznych uznawanych przez pracodawców i wydawców testów w krajach członkowskich. Autorka kwestionariuszy psychologicznych oraz tekstów popularyzujących wiedzę o badaniach testami w HR.
  u.brzezinska@practest.com.pl
Formularz zgłoszeniowy po psychometrii

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Ukończyłem szkolenie z psychometrii

Proszę o przesłanie scanu dokumentu na adres email: e.sapryk@practest.com.pl

Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu