Stosowanie i interpretacja Listy Przymiotnikowej ACL w diagnozie psychologicznej

Tytuł szkolenia

Stosowanie i interpretacja Listy Przymiotnikowej ACL w diagnozie psychologicznej

Termin

25-26.06.2018

Godziny

 • pierwszego dnia: 10.00 - 17.00 (z przerwą na obiad we własnym zakresie),
 • drugiego dnia: 9.00 - 16.00 (z przerwą na obiad we własnym zakresie).

Prowadzenie

dr Katarzyna Martowska, dr Emilia Wrocławska-Warchala

Cena

600 zł + 23% VAT = 738,00 zł

Program szkolenia

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy uczestniczą indywidualnie w szkoleniach otrzymują zniżkę 10%.

Autorzy: Harrison G. Gough, A.B. Heilbrun
Polska adaptacja: Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Autor podręcznika: Katarzyna Martowska
Wiek: Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli;
Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie około 12 minut;
Użytkownicy testu: Psychologowie;

ACL jest narzędziem przeznaczonym do badania różnych cech osobowościowych. W standardowej wersji zadaniem badanego jest wybranie spośród 300 przymiotników tych, które, jego zdaniem, dobrze go opisują. Można również stosować Listę jako skalę obserwacyjną, polecając wybór przymiotników osobom znającym osobę badaną. Przedmiotem opisu mogą być także grupy społeczne, postacie historyczne i inne obiekty (jak na przykład miasta).

Lista Przymiotnikowa pozwala na obliczenie wyników w 37 skalach, wśród których znajdują się skale potrzeb, skale tematyczne, skale analizy transakcyjnej oraz skale twórczości i inteligencji, a także skale kontrolne.

Na szkoleniu będzie możliwość zapoznania się z procedurą badania testem, jego właściwościami psychometrycznymi, zakresem zastosowań i możliwościami interpretacyjnymi. Znaczną część zajęć stanowić będą ćwiczenia z obliczania wyników oraz interpretacji wybranych konfiguracji.

Szczegółowy program szkolenia będzie obejmować następujące zagadnienia:

1. Część wstępna

 • Historia narzędzia
 • Podstawy teoretyczne narzędzia
 • Opis skal
 • Dane psychometryczne i normy
 • Możliwe zastosowania narzędzia

 2. Interpretacja wyników

 • Procedura badania
 • Obliczanie wyników
 • Wykorzystanie informacji dotyczących trafności ACL (czyli co można wykorzystać poza normami przy ocenie wyników)

 3. Ćwiczenia w obliczaniu wyników i ich ocenie psychometrycznej

 • Interpretacja przykładowych profili
 • Interpretacja czynnikowa


Formularz zgłoszeniowy dla psychologów

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu