Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Spotkanie Board of Assessment - Berlin 2018 r.

2018-01-19
W połowie stycznia w Berlinie odbyło się kolejne spotkanie grupy EFPA Board of Assessment (BoA); Polskę, z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, reprezentowała Urszula Brzezińska, która jest koordynatorem prac nad wdrożeniem certyfikatu EuroTest-WO w Polsce. BoA to agenda EFPAy  - czyt. Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych - zajmująca się wypracowaniem na forum europejskim dobrych praktyk w zakresie diagnozy i stosowania testów psychologicznych. Podejmuje takie działania jak tworzenie procedur użytecznych przy recenzowaniu testów (Test Reviev) oraz wdrażaniu standardów dla użytkowników testów w  zakresie ich efektywnego wykorzystywania  (EuroTest).
Ostatnie spotkanie poświęcone było m.in. tematyce dobrych praktyk w zakresie przyznawania certyfikatów dla użytkowników testów w środowisku pracy i organizacji. Urszula Brzezińska przybliżyła działania Polskiej Komisji Certyfikacyjnej NAC_PL, powołanej przez PTP, której prace nabrały w ostatnim czasie wyjątkowego rozpędu. Aktywność NAC_PL może być przykładem dla innych krajów europejskich w których projekt EuroTest jeszcze nie został uruchomiony (np. Belgia).
Wymieniono doświadczenia w temacie wdrażania modelu recenzowania testów; temat ten ciągle wzbudza sporo wątpliwości. W Polsce zadania tego podjęła się Komisja Testów Psychologicznych przy Komitecie Psychologii PAN.
Na najbliższe miesiące zaplanowano przeprowadzenie dwóch ankiet w krajach członkowskich EFPA (obecnie Federacja zrzesza Towarzystwa Psychologiczne z 37 państw europejskich). Grupa będzie zbierać informacje dotyczące recenzowania testów w poszczególnych krajach, oraz informacje dotyczące praktyki stosowania testów (zarówno przez psychologów jak i osoby niebędące psychologami) w  różnych obszarach praktyki zawodowej (edukacja, HR, zdrowie i opieka społeczna).
Uczestnictwo w spotkaniach pozwala nam na bieżąco śledzić najnowsze trendy w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem testów psychologicznych, rozwijać kulturę testowania w Polsce, a także dzielić się naszymi dokonaniami na europejskim forum.

W połowie stycznia w Berlinie odbyło się kolejne spotkanie grupy EFPA Board of Assessment (BoA); Polskę, z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, reprezentowała Urszula Brzezińska, która jest koordynatorem prac nad wdrożeniem certyfikatu EuroTest-WO w Polsce. BoA to agenda EFPAy  - czyt. Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych - zajmująca się wypracowaniem na forum europejskim dobrych praktyk w zakresie diagnozy i stosowania testów psychologicznych. Podejmuje takie działania jak tworzenie procedur użytecznych przy recenzowaniu testów (Test Reviev) oraz wdrażaniu standardów dla użytkowników testów w  zakresie ich efektywnego wykorzystywania  (EuroTest).

Ostatnie spotkanie poświęcone było m.in. tematyce dobrych praktyk w zakresie przyznawania certyfikatów dla użytkowników testów w środowisku pracy i organizacji. Urszula Brzezińska przybliżyła działania Polskiej Komisji Certyfikacyjnej NAC_PL, powołanej przez PTP, której prace nabrały w ostatnim czasie wyjątkowego rozpędu. Aktywność NAC_PL może być przykładem dla innych krajów europejskich w których projekt EuroTest jeszcze nie został uruchomiony (np. Belgia).

Wymieniono doświadczenia w temacie wdrażania modelu recenzowania testów; temat ten ciągle wzbudza sporo wątpliwości. W Polsce zadania tego podjęła się Komisja Testów Psychologicznych przy Komitecie Psychologii PAN.

Na najbliższe miesiące zaplanowano przeprowadzenie dwóch ankiet w krajach członkowskich EFPA (obecnie Federacja zrzesza Towarzystwa Psychologiczne z 37 państw europejskich). Grupa będzie zbierać informacje dotyczące recenzowania testów w poszczególnych krajach, oraz informacje dotyczące praktyki stosowania testów (zarówno przez psychologów jak i osoby niebędące psychologami) w  różnych obszarach praktyki zawodowej (edukacja, HR, zdrowie i opieka społeczna).

Uczestnictwo w spotkaniach pozwala nam na bieżąco śledzić najnowsze trendy w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem testów psychologicznych, rozwijać kulturę testowania w Polsce, a także dzielić się naszymi dokonaniami na europejskim forum.

Spotkanie Board of Assessment - Berlin 2018 r.
Spotkanie Board of Assessment - Berlin 2018 r.
1/2
wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu