SEG - Skala Ekspresji Gniewu

Autorzy:
N. Ogińska-Bulik i Z. Juczyński
Wiek:
Dzieci w wieku szkolnym, młodzież
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu
Użytkownicy testu:
psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)
Kategoria testu:
A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów

SEG jest narzędziem samoopisu przeznaczonym dla dzieci od 11. roku życia i dla młodzieży. Składa się z 20 stwierdzeń wchodzących w skład dwóch podskal: gniewu kierowanego na zewnątrz (10 stwierdzeń), gniewu kierowanego do wewnątrz (10 stwierdzeń). Służy do pomiaru nasilenia gniewu nie związanego ze specyficzną sytuacją, lecz odnosi się do sytuacji ogólnych i reakcji zazwyczaj przejawianych w tego typu sytuacjach.

Opis narzędzia, jego własności psychometryczne, instrukcja badania i normy znajdują się w zbiorze "Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.

Cennik testów ważny od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.12.2017 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
13.91zł
17.11zł
23%
17.11zł
162.28zł
170.39zł
5%
170.39zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu