Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Recenzja wydawnicza IDS-2

2018-11-22

Prace nad polską adaptacją Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2 dobiegają końca. W sprzedaży są już wszystkie materiały do testu (pomoce, arkusze, klucze i książeczki testowe), a podręczniki do testu trafią do sprzedaży w pierwszym kwartale 2019 r.

Przewidziano trzy podręczniki do IDS-2: Podstawy teoretyczne, własności psychometryczne, interpretacja (Podręcznik 1), Przeprowadzanie badania i obliczanie wyników (Podręcznik 2), Tabele norm (Podręcznik 3). Podręczniki otrzymały już recenzję wydawniczą, którą przygotowała prof. dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, tej recenzji ciekawszymi fragmentami chcielibyśmy się z Wami podzielić.

Prof. Barbara Szmigielska-Siuta zwraca uwagę na duże zainteresowanie Skalami. To stosunkowo nowe narzędzie (wersja oryginalna IDS-2 została opracowana przez szwajcarskich psychologów w 2015 roku i wydana w 2018 roku) doczekało się już adaptacji w 13 krajach.

„Należy więc z zadowoleniem przyjąć, że Polska szybko dołącza do grona użytkowników kolejnej wersji testu.”

Opiniując kolejne podręczniki Autorka recenzji  bardzo wysoko ocenia szczegółowe omówienia podstaw teoretycznych narzędzia. Podkreśla tez, że w podręcznikach „przedstawiono też bardzo rzetelnie dane na temat jego charakterystyk psychometrycznych i rozmaitych korelatów mierzonych za pomocą IDS-2 zmiennych”.

Zwraca uwagę na jasne, tabelaryczne przedstawienie struktury narzędzia, uwzględniające sfery funkcjonowania dzieci i młodzieży mierzone IDS-2, czynniki, nazwy testów czy wreszcie numery i opisy zadań.


Jasno i szczegółowo została opisana struktura narzędzia:

„Na wysoką ocenę zasługuje przyjęcie ujednoliconego schematu omawiania zagadnień związanych z każdą sferą: teoria, zmiany rozwojowe i korelacje z innymi zmiennymi. Dzięki temu użytkownik IDS-2 uzyskuje uporządkowaną wiedzę na temat każdej sfery funkcjonowania osób badanych, którą niewątpliwie może wykorzystać w interpretacji ich wyników.”

Szczególne uznanie zdobyły rozdziały poświęcone interpretacji wyników IDS-2.

„Zasady interpretacji zostały przedstawione w sposób bardzo rzetelny i szczegółowy. Użytkownik dowiaduje się z nich nie tylko co oznaczają wysokie czy niskie wyniki w poszczególnych testach (i zadaniach) ale także o różnych korelatach mierzonych za ich pomocą zdolności. Ponadto Autorki każdorazowo definiują jak rozumiany jest dany czynnik mierzony za pomocą IDS-2.”

Oddzielne uwagi poświęcone są także fragmentom omawiającym możliwość stosowania IDS-2 w badaniach osób niepełnosprawnych. Recenzentka docenia fakt, że prócz zaleceń dotyczących stosowania IDS-2 w diagnozie inteligencji jak i w ocenie mocnych i słabych stron dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, „autorki opisują szczegółowo wszystkie problemy na jakie napotykały badane dzieci (w konkretnych zadaniach), co stanowi cenne źródło informacji dla potencjalnych badaczy wykorzystujących IDS-2 w diagnozowaniu osób niepełnosprawnych.”

Nie obyło się oczywiście bez drobnych uwag o charakterze formalnym, które z pewnością zostaną uwzględnione w korekcie, cieszymy się jednak że ostateczne wrażenia po lekturze podręczników do IDS-2 są tak pozytywne:

„IDS-2 posiada wiele zalet. Po pierwsze, jest to narzędzie o bardzo szerokim spektrum zastosowań. W badaniach polskich wykazano, że można  je stosować w celu: 1.diagnozy osób niepełnosprawnych intelektualnie, 2. diagnozy osób z trudnościami szkolnymi, 3. diagnozy osób z podejrzeniem dysleksji, 4. diagnozy dojrzałości szkolnej. Z badań wersją oryginalną IDS-2 wynika ponadto, że narzędzie to  jest przydatne w badaniu: 5.osób ponadprzeciętnie zdolnych, 6. osób z ADHD oraz 7. osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Po drugie, istnieje możliwość modułowego zastosowania IDS-2 (…). Po trzecie, IDS-2 daje możliwość diagnozowania osób w kilku okresach życia (średnie i późne dzieciństwo, okres dorastania i wiek młodzieńczy), które są  niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju i jego potencjalnych zaburzeń. Po czwarte, test można wykorzystać w badaniach przesiewowych, których celem może być np. wykrywanie dzieci szczególnie uzdolnionych, ale zaniedbanych środowiskowo. Po piąte, IDS-2 może służyć analizie intraindywidualnej, której celem jest poszukiwanie słabych i mocnych stron rozwoju dziecka (umożliwia to analiza profilowa). Po szóste, IDS-2 doczekał się adaptacji w wielu krajach, dzięki czemu wyniki badań dzieci i młodzieży polskiej mogą być wykorzystywane w porównaniach i analizach międzynarodowych.„


wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu