PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych

Autorki:
Anna Matczak, Katarzyna Martowska
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badania indywidualne lub grupowe (normy oparte są na badaniach indywidualnych); bez ograniczenia czasu, przeciętnie badanie nie przekracza 20 minut.
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi - po odbyciu szkolenia;
Kategoria testu:
B1 - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii

PROKOS służy do pomiaru kompetencji społecznych i pozwala na ocenę ich poziomu w pięciu zakresach szczegółowych: kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, zaradności społecznej i kompetencji społecznikowskich; umożliwia tym samym diagnozę profilową.

Opis: PROKOS składa się z 60 pozycji diagnostycznych (dotyczących kompetencji społecznych) i 30 pozycji buforowych (dotyczących umiejętności niespołecznych). Wszystkie pozycje są określeniami czynności lub zadań. Forma pozycji wzorowana jest na kwestionariuszu KKS Anny Matczak, ale ich treść zmieniono tak, by uwzględniały sytuacje i działania typowe dla funkcjonowania społecznego osób dorosłych, zwłaszcza występujące w pracy zawodowej. Badany ocenia, na ile dobrze radzi sobie (lub radziłby sobie) z wymienionymi czynnościami czy zadaniami, posługując się czterostopniową skalą – od zdecydowanie dobrze poprzez raczej dobrze i raczej słabo do zdecydowanie źle. Pozycje diagnostyczne składają się na pięć skal, utworzonych na podstawie analizy czynnikowej.

Rzetelność: Wysokie wskaźniki zgodności wewnętrznej i stabilności, zarówno wyniku ogólnego, jak i wyników poszczególnych skal.

Trafność: Trafność narzędzia potwierdzają zgodne z oczekiwaniami korelacje wyników z inaczej mierzonymi kompetencjami społecznymi i kompetencjami emocjonalnymi, intensywnością naturalnego treningu społecznego, zainteresowaniami oraz cechami temperamentu i osobowości, a także różnice międzygrupowe. Uzyskano dane przemawiające za trafnością różnicową poszczególnych skal. Stwierdzono też zgodność między samoopisami pochodzącymi z PROKOS a oszacowaniami kompetencji badanych dokonywanymi przez inne osoby.

Normy: Normy stenowe, opracowane osobno dla mężczyzn i kobiet na podstawie wyników badania próby obejmującej łącznie 662 osoby.

Zastosowanie: Kwestionariusz PROKOS jest przeznaczony głównie dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim. Może znaleźć zastosowanie w diagnozie przeprowadzanej dla celów selekcji i alokacji pracowników. Pozwalając na wykrycie zarówno mocniejszych, jak i słabszych stron w funkcjonowaniu społecznym osoby, może też pomóc w określeniu jej potrzeb szkoleniowych. Diagnoza wykonana za pomocą PROKOS może również ujawnić poważniejsze deficyty w zakresie kompetencji społecznych lub zaniżenie samooceny własnego funkcjonowania społecznego i poczucie małej skuteczności w kontaktach z ludźmi, stanowiąc punkt wyjścia dla oddziaływań terapeutycznych. Podręcznik zawiera przykłady takich zastosowań.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, 25 kwestionariuszy, klucz)
  • Podręcznik
  • Kwestionariusze (25 szt.)
  • Klucz

Zobacz ulotkę


Dowiedz się więcej o szkoleniu, którego zaliczenie pozwoli osobie niebędącej psychologiem na nabycie tego testu.

Cennik testów ważny od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
235.48zł
263.45zł
-
263.45zł
145.53zł
152.81zł
5%
152.81zł
76.13zł
93.64zł
23%
93.64zł
13.82zł
17.00zł
23%
17.00zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu