W przygotowaniu

Michael Lock, Bob Wheeler
WISC-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte
David Wechsler
Inwentarz Depresji Becka – drugie wydanie
Test Pamięci Wzrokowej Bentona
Kolorowy Test Połączeń Wersja dla Dzieci
Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5
Michael B. First, Janet B.W. Williams, Lorna Smith Benjamin, Robert L. Spitzer
System Oceny Zachowań Adaptacyjnych
Patti L. Harrison, Thomas Oakland
Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej - Wersja 3
Donald D. Hammill, Nils A. Pearson, Judith K.Voress
Leiter-3
Gale H. Roid, PhD, Lucy J. Miller, PhD, Mark Pomplun, PhD, and Chris Koch, PhD
Sigrid Weidlich, Amin Derouiche i Wolfgang Hartje
Rolf Brickenkamp
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Zestaw Kwiestionariuszy do Diagnozy ADHD
C. Keith Conners
Alicja Czerederecka z Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
R-I
Anna Matczak
Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu