CUIDA - Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów

Autorzy:
F.A. Bermejo, I. Estevez, M. I. Garcia, E. Garcia-Rubio, L. Lapastora, P. Letamendia, J. C. Parra, A. Polo, M. J. Sueiro, F. Velazquez de Castro
Polska normalizacja i podręcznik:
Aleksandra Jaworowska
Wiek:
Dorośli
Procedura:
Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu - przeciętnie 35 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C - Tylko dla psychologów

Kwestionariusz CUIDA przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów,  opiekunów prawnych i mediatorów. Pozwala na ocenę zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczej, a także osobie starszej czy niepełnosprawnej.

Opis: CUIDA składa się ze 175 pozycji, na które udziela się odpowiedzi na 4-stopniowej skali. Wyniki ujmowane są na 14 skalach podstawowych (Altruizm, Otwartość, Asertywność, Samoocena, Umiejętność rozwiązywania problemów, Empatia, Stabilność emocjonalna, Niezależność, Elastyczność, Refleksyjność, Towarzyskość, Tolerancja na frustrację, Zdolność tworzenia więzi uczuciowych i Umiejętność radzenia sobie ze stratą), skali dodatkowej (Agresywność) i trzech skalach drugiego rzędu (Opieka odpowiedzialna, Opieka uczuciowa i Wrażliwość na innych). Ponadto CUIDA ma trzy skale kontrolne (Aprobata społeczna, Nieuważność i Niespójność odpowiedzi).

Rzetelność: Oceniana na podstawie współczynników zgodności wewnętrznej jest dla większości skal satysfakcjonująca – wartości równe lub większe niż 0,80 wskazują, że wyniki mogą być wykorzystywane w diagnozie indywidualnej. Wyniki charakteryzują się też wysoką stałością – współczynniki korelacji między wynikami testu i retestu dla wszystkich skal (z jednym wyjątkiem) przekraczają wartość 0,80.

Trafność: Wyniki poszczególnych skal kwestionariusza CUIDA istotnie korelują z wynikami skali mierzącej postawy rodzicielskie (SPR), skalami i wynikami czynnikowymi ACL mierzącymi podobne konstrukty osobowościowe co CUIDA oraz skalami inwentarza BIP przeznaczonego do oceny cech ważnych dla funkcjonowania zawodowego. Powyższe dane potwierdzają trafność teoretyczną kwestionariusza CUIDA. Za trafnością diagnostyczną przemawiają wyniki pokazujące, że rodzice dysfunkcyjni uzyskują niższe wyniki w skalach niż rodzice nie ujawniający nieprawidłowości w wypełnianiu ról rodzicielskich.

Normy: Opracowano normy stenowe dla próby ogólnej osób dorosłych w wieku 20-59 lat oraz dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Przeprowadzone analizy pokazały, że te pierwsze powinny być stosowane wtedy, gdy badanie jest przeprowadzane w neutralnym kontekście (badania naukowe, rozwój). Natomiast normy dla kandydatów na rodziców adopcyjnych powinny być stosowane wtedy, gdy badanie odbywa się w kontekście diagnostycznym związanym z opiniowaniem, selekcją lub rekrutacją.

Zastosowanie: zarówno w celach diagnostycznych jak i w badaniach naukowych.

Materiały:

  • Komplet (podręcznik, arkusze z instrukcją (25 egz), arkusze odpowiedzi (25 egz.), arkusze wyników (25 egz.), komplet kluczy (17 egz.)
  • Podręcznik
  • Arkusze z instrukcją (25 egz.)
  • Arkusze odpowiedzi (25 egz.)
  • Arkusze wyników (25 egz.)
  • Komplet kluczy

Zobacz ulotkę

ZOBACZ TAKŻE: Szkolenie ze stosowania i interpretacji CUIDA

Cennik testów ważny od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.12.2017 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
714.79zł
838.39zł
-
838.39zł
226.60zł
237.93zł
5%
237.93zł
405.36zł
498.59zł
23%
498.59zł
20.28zł
24.94zł
23%
24.94zł
16.20zł
19.92zł
23%
19.92zł
46.35zł
57.01zł
23%
57.01zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu